În ceea ce privește valoare pensiei medii lunare, aceasta a fost de 893 de lei, mai mare cu 0,1% faţă de trimestrul precedent.

În timp ce, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 886 lei, iar raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 58,2% (comparativ cu 58,6% în trimestrul precedent).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti la 17  la 10 în judeţul Giurgiu.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (711 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1122 lei în Municipiul Bucureşti).

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 88,4% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (74,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ­­- au reprezentat 2,0%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual – indemnizaţie socială), în trimestrul III 2015, a fost de 624,1 mii persoane, din care: 492.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 10,5% din totalul pensionarilor din această categorie; 131.900 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 28,9% din totalul acestora.