'Majorarea se va face prin emiterea unui număr maxim de 24.149.911 acţiuni noi, nominative, dematerializate, la un preţ de 10 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală (fără prima de emisiune) din care 189.074 acţiuni noi în sumă de 1.890.740 lei, reprezentând aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, urmare a obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviză 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucureşti', se precizează în convocator.

Alte circa 19,438 milioane de acţiuni noi în sumă de 194,377 milioane de lei reprezintă aportul în numerar al statului român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, respectiv valoarea alocaţiilor bugetare aferente perioadei 2006 – 2009 pentru realizarea Unităţii 2 de la CNE Cernavodă.

Totodată, se vor emite maximum 4.523.167 acţiuni noi, în sumă de 45,232 milioane de lei, care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, spre subscriere în schimbul aportului în natură şi în numerar al statului român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, celorlalţi acţionari ai SNN, respectiv persoanelor care au calitatea de acţionar la data de înregistrare, în vederea menţinerii participaţiilor deţinute în cadrul SNN.

'Acţionarii SNN îşi vor putea exercita drepturile de preferinţă în interiorul termenului de o luna de la data menţionată în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceştia vor avea dreptul să subscrie un număr de acţiuni proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă la data de înregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominală de 10 lei/acţiune fără prima de emisiune. Numărul de drepturi de preferinţă ce este acordat fiecărui acţionar va fi proporţional cu numărul de acţiuni emise de SNN deţinut la data de înregistrare', mai spun reprezentanţii Nuclearelectrica.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinţă, toate acţiunile nesubscrise vor fi anulate.

Nuclearelectrica este operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, care asigură circa 20% din energia electrică generată la nivel naţional.

SURSA: Agerpres