EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozitare, depreciere şi amortizare) a crescut cu 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, la 160,265 milioane lei.

Veniturile societăţii au totalizat 468,79 milioane lei (461,532 milioane lei în primele 3 luni din 2014), din care 440,293 milioane lei venituri din vânzarea energiei electrice şi 28,497 milioane lei venituri din transportul energiei.

Cheltuielile de exploatare au fost, în perioada ianuarie-martie 2015, de 442,207 milioane lei.

Producţia de energie s-a ridicat în perioada menţionată la 2.762 GWh.

Principalele domenii de activitate ale Nuclearelectrica se axează pe producerea de energie electrică, termică şi de combustibil nuclear.

Nuclearelectrica are două sucursale, fără personalitate juridică: Sucursala CNE Cernavodă, care exploatează Unităţile 1 şi 2 de la CNE Cernavodă precum şi serviciile auxiliare şi Sucursala FCN Piteşti, fabrica de combustibil nuclear.

Energia electrică produsă anual de Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă reprezintă circa 20% din producţia de electricitate totală a României.

SURSA: Agerpres