Camera Notarilor Publici Bucureşti reduce taxele pentru tranzacţiile imobiliare cu 10% în Capitală şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov şi Teleorman, de la 1 septembrie.

„Având în vedere evoluţia pieţei imobiliare din România în primele şapte luni ale anului 2010 ca urmare a influenţei recesiunii economice, valorile orientative imobiliare cuprinse în Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare – 2010, pentru municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov şi Teleorman se reduc cu 10%, începând cu data de 1 spetembrie”, se arată într-un comunicat de marţi al Camerei Notarilor Publici Bucureşti.

Grila pentru acest an după care notarii calculează taxele şi impozitele minime pentru tranzacţiile cu apartamente în Bucureşti a fost stabilită la valori mai mici cu 30- 40%, ajustarea fiind urmarea scăderii pieţei imobiliare în 2009.

Ghidul privind valorile orientative a fost elaborat la sfârşitul lui 2009, potrivit prevederilor Codului fiscal, de către societăţile Euro-Expert şi Expert Valuation, pentru Camera Notarilor Publici Bucureşti. Acesta este aplicabil începând cu 1 ianuarie 2010, fiind comunicat tuturor birourilor notariale, instanţelor judecătoreşti şi direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice din Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov şi Teleorman.

Notarii actualizează o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a imobilelor, grilă care este comunicată direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Ghidul urmăreşte stabilirea valorilor orientative pentru proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial, comercial şi industrial pentru uzul birourilor notariale, având în vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentând un studiu al pieţei imobiliare locale, bazat pe analiza tranzacţiilor efectuate în anii anteriori şi pe anticiparea evoluţiei viitoare.