Actul normativ mentionat a fost emis la o luna dupa completarea, tot prin ordonanta de urgenta, a dispozitiilor Codului de procedura civila si care vor intra i vigoare din luna ianuarie 2001.
Prin aparitia celor doua ordonante de urgenta, guvernantii icearca sa degreveze instantele judecatoresti de numarul mare de dosare care se afla pe rolul acestora. in acest sens, icepind cu 31.10.2000, data aparitiei ordonantei, i cadrul activitatii notariale se va regasi procedura emiterii titlului executoriu notarial. in ciuda faptului ca i atributiile notarilor intra si aceasta procedura, ei nu au fost instruiti i nici un fel. Cind spun acest lucru, ma refer la faptul ca nu s-a primit nici o dispozitie referitoare macar la unele articole din cuprinsul ordonantei, care sunt interpretabile, si nici la onorariile care trebuie percepute cu ocazia iceperii acestei proceduri.
inainte, cel care avea de recuperat o suma de bani trebuia sa se adreseze instantelor judecatoresti pentru a obtine o hotarire definitiva si irevocabila pe care apoi trebuia sa o ivesteasca cu formula executorie pentru a putea icepe executarea silita. Acum, conform dispozitiilor prezentei ordonante, cei care au de recuperat sume de pina la zece milioane lei, inclusiv, se vor adresa notarului, i vederea emiterii titlului executoriu notarial. De aici iainte, acesta constituie temei pentru efectuarea executarii silite.
Totodata, se vor putea adresa notarului si asociatiile de locatari sau de proprietari care au de recuperat datorii de la locatarii sau de la proprietarii care nu si-au achitat obligatiile de plata a cotelor din cheltuielile comune de orice fel, a majorarilor de itirziere achitate de asociatie sau a contravalorii reparatiilor pentru stricaciunile cauzate cladirii ori instalatiilor. Tot la cererea creditorului, notarul public va emite titlu executoriu si asupra creantelor ce provin din cheltuielile de scolarizare datorate unitatilor de ivatamint, autorizate potrivit legii, precum si asupra altor creante prevazute de lege.
Ceea ce nu se stie foarte clar si lasa loc de interpretare este mentiunea cu privire la cuantumul sumei de zece milioane de lei. Din continutul ordonantei rezulta ca asociatiile de locatari sau de proprietari, precum si unitatile de ivatamint autorizate potrivit legii, se pot idrepta impotriva datornicilor folosind aceasta procedura, indiferent de suma pe care o au de recuperat. Deci creanta nu trebuie sa fie de pina la zece milioane lei, inclusiv, i situatiile creditorilor mai sus mentionati. in ceea ce priveste dispozitiile art. 88 indice 9, se specifica foarte clar ca suma prevazuta la art. 88 indice 1 lit. a („La cererea creditorului, notarul public emite titlul executoriu privind creantele reprezentind datorii pina la valoarea de zece milioane lei inclusiv, i afara de cazurile i care pentru realizarea acestora legea prevede o procedura speciala”) va putea fi actualizata i functie de rata inflatiei, prin hotarire de guvern.
Datornicul trebuie somat i scris
Pina sa se apeleze la notar, cel ce are de recuperat o creanta, adica creditorul, are obligatia sa-l someze pe debitor sa-i achite datoria. Acest lucru se va face i scris, prin scrisoare recomandata, mentionindu-se si un termen de plata care nu trebuie sa fie mai mic de zece zile de la primirea notificarii. Totodata se va mentiona ca, i cazul i care debitorul isi achita datoria i termenul specificat i somatie, nu va mai fi obligat la plata cheltuielilor ocazionate de emiterea titlului executoriu notarial.
in cazul cind debitorul este de rea-credinta, creditorul va putea icepe procedura emiterii titlului executoriu notarial, i urma achitarii unei taxe de timbru i valoare de 30.000 lei si a sesizarii notarului printr-o cerere care va cuprinde: a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului; b) numele, prenumele, domiciliul, ocupatia si locul de munca ale debitorului persoana fizica, iar i cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul de imatriculare i registrul comertului sau i registrul persoanelor juridice, codul fiscal si numarul contului bancar; c) suma datorata, inclusiv majorarile sau penalizarile de orice fel datorate potrivit legii, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera aceasta, termenul la care trebuia facuta plata si orice alte elemente necesare pentru determinarea datoriei; d) data comunicarii somatiei;
Primind cererea si verificind continutul dosarului itocmit de creditor, notarul va cita partile folosindu-se de dispozitiile Codului de procedura civila, pentru pricinile urgente, si va fixa un termen de ifatisare a partilor.
Debitorul se poate apara depunind o itimpinare prin care va arata motivele pentru care nu si-a achitat obligatia scadenta.
Obligatia notarului este de a starui pentru efectuarea platii sumei datorate de debitor sau pentru itelegerea partilor asupra modalitatilor de plata a datoriei.
Daca, la termenul fixat, creditorul primeste plata datoriei sau partile au cazut de comun acord asupra modalitatilor de plata ale datoriei, notarul poate ichide dosarul, mentionind motivele care au condus la aceasta masura.
in cazul i care creditorul pretinde si plata cheltuielilor ocazionate cu procedura emiterii titlului executoriu si acestea nu ii sunt achitate, poate sa ceara emiterea titlului executoriu notarial pentru realizarea acestora.
in situatia i care partile nu se iteleg, notarul va itocmi titlul executoriu notarial, pe baza caruia creditorul va putea icepe executarea silita. Titlul executoriu trebuie sa contina: antetul biroului notarial emitent; datele de identificare ale creditorului si ale debitorului; cuantumul si natura sumelor datorate; temeiul legal al datoriei si al puterii executorii a titlului; data itocmirii titlului executoriu notarial; stampila si semnatura notarului public.
in cazul i care creditorului i s-a refuzat emiterea titlului executoriu, acesta se poate idrepta cu plingere impotriva biroului notarial, iar debitorul are la idemina contestatia la executare prin actiune i justitie, tinind cont de dispozitiile Codului de procedura civila.