Normele de instituire a „Prima Casă“ 2, partea ce vizează construcţiile noi şi asocierile de minim şapte persoane fizice, au fost publicate în Monitorul Oficial la mai bine de o lună după demararea noii forme a programului. Legea explică modul în care se vor institui ipotecile pe construcţii viitoare şi regulile de formare a unei asociaţii de persoane interesate de construcţia unei case.

0-50626-articollege.jpgPotrivit noilor reglementări, locuinţele pot fi construite de beneficiari care deţin în proprietate terenul pe care urmează să se construiască locuinţa sau prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite din minim şapte membrii, dintre care cel puţini unul este proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.

Pentru a beneficia de garanţia statului, persoanele interesate trebuie să facă dovada faptului că până la data solicitării creditului nu au deţinut în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul sau soţia nicio locuinţă. Totodată, beneficiarii programului nu pot construi mai mult de o locuinţă prin creditul garantat de stat.

Nu poţi vinde casa timp de 5 ani

0-50627-articollege2.jpgPotrivit noilor norme, în baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiari individuali sau prin asociaţii fără personalitate juridică se instituite următoarele sarcini: un drept de ipotecă de rangul I în favoarea statului şi unul de rangul II în favoarea băncii, pe toată durata garanţiei. Legea interzice înstrăinarea locuinţei şi a terenului, pe o perioadă de cinci ani, cu excepţia cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite către oricare dintre membrii asociaţiei.

Ipoteca instituită asupra locuinţei, respectiv asupra locuinţei viitoare, se intabulează după ce în prealabil a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară.

Statul s-a asigurat împotriva rău platnicilor sau a persoanelor care accesează programul, dar intră în incapacitate de plată, printr-un articol de lege care dă posibilitatea Ministerului Finanţelor Publice să preia finanţarea garantată şi locuinţa şi să o atribuie altei persoane fizice eligibile în cadrul programului.

Persoanele interesate de contractarea unui credit garantat de stat, pentru construcţia unei locuinţe, beneficiază de un plafon maxim de 70.000 de euro, iar cele interesate de asocieri pot beneficia de un plafon maxim de 75.000 euro.