Proiectul Imprints a exploatat o platformă de avertizare timpurie asupra inundaţiilor, cu ajutorul căreia poate micşora timpul de reacţie faţă de inundaţie până la mai puţin de 2 ore, câştigând mai mult timp pentru evacuarea populaţiei. Alte două proiecte, We Sense It şi Urban Flood, pun accentul pe monitorizea stării digurilor anti-inundaţie şi schimbarea nivelului apei, cu ajutorul observatorilor şi al senzorilor subterani.

Maire Geoghegan-Quinn, care răspunde de cercetările ştiinţifice şi inovaţie din cadrul Comisiei Europene a declarat că CE face investiţii constante în cercetările privind prevenirea inundaţiilor şi ajută ţările membre să coopereze, în vederea micşorării pierderilor umane şi materiale produse de inundaţii.

SURSA: romanian.cri.cn