Cele 11 Administraţii Bazinale de Apă (ABA: Crişuri, Someş-Tisa, Mureş, Banat, Jiu, Argeş-Vedea, Olt, Buzău-Ialomiţa, Dobrogea-Litoral, Siret, Prut-Bârlad), vor primi utilaje şi echipamente (inclusiv drone cu senzori) de monitorizare şi intervenţie în caz de inundaţii, poluări şi accidente la lucrările hidrotehnice. Termenul de finalizare a investiției este 30 septembrie 2023.

Investiția este de 174,3 milioane lei, fără TVA, din fonduri din împrumut rambursabil acordat României prin PNRR.

Ce dotări noi vor primi cele 11 Administrații Bazinale

ANAR va achiziționa pentru acestea, din fonduri rambursabile PNRR, atât echipamente de investigare şi monitorizare a stării infrastructurii de apărare, cât şi vehicule pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, a transmis Ministerului Mediului.

Investiţiile în echipamente de investigare şi monitorizare a stării infrastructurii de apărare vizează achiziţia de drone cu senzori LIDAR/FLIR, fotograme, MULTISPECTRU şi alţi senzori, echipament pentru tomografia digurilor – geoelectrorezistente/georadar. Investigaţiile tomografice reprezintă un suport modern în completarea datelor, putând fi astfel evidenţiate zonele geologic sensibile ale infrastructurii, imposibil de determinat numai prin metode vizuale, mai precizează sursa citată.

Potrivit comunicatului, dronele vor fi echipate cu senzori specializaţi pentru aplicaţii atât operative, cât şi de studiu şi vor fi folosite în intervenţii în caz inundaţii şi poluări accidentale, dar pentru exploatarea, supravegherea construcţiilor hidrotehnice, precum şi pentru îmbunătăţirea datelor suport.

De asemenea, vor fi achiziţionate vehicule pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (cu utilaje pentru acces şi intervenţie în teren accidentat, şenilate amfibii pentru acces şi transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu accesibile), mai informează Ministerul Mediului.

Potrivit instituției, principalele lucrări vizate sunt: intervenţii terasiere rapide pe zonele înmlăştinite sau eutrofizate, colmatate, întreţinerea şi curăţarea albiilor, şenalelor de tranzit a debitelor, a canalelor de orice fel, a lacurilor, a malurilor, iazurilor etc., dragări mecanice (sau chiar dragări în tehnologii mixte de dragare, cu cap absorbant – tăietor rotativ, dacă se achiziţionează echipamentele adiţionale corespunzătoare), decolmatări locale ale râurilor şi lacurilor/acumulărilor, destufizarea, îndepărtarea plaurilor, lăstărişului şi vegetaţiei acvatice, de orice fel.

Alte investiții ale Ministerului Mediului

Alte investiţii vizează achiziţia de echipamente hardware şi software necesare pentru procesarea, stocarea şi analiza datelor culese de echipamentele de investigare şi monitorizare a stării infrastructurii de apărare, dar şi modernizarea serverelor şi echipamentelor de comunicaţii de date, se mai arată în comunicat.

Ministerul Mediului mai menționează că achiziţia acestor echipamente constituie un pas important pentru implementarea la scară naţională a proiectului de digitalizare a informaţiilor de gospodărire a apelor prin:

  • Completarea informaţiilor pentru zone care necesită un grad de detaliere mai mare, greu accesibile care nu pot fi acoperite prin informaţiile satelitare;
  • Oferă suport pentru programare judicioasă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi pentru prioritizarea investiţiilor;
  • Îmbunătăţirea şi scurtarea timpilor de intervenţie.

Proiectul „Dotarea adecvată a Administraţiilor Bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă” este propus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2020 – 2026, Pilonul I „Tranziţia Verde”, Componenta „C1. MANAGEMENTUL APEI” – Investiţia ”I5, mai menționează sursa citată.

Potrivit comunicatului, valoarea eligibilă a proiectului finanţat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României în cadrul PNRR este de aproximativ 174,3 milioane lei, reprezentând contravaloarea a 35 milioane euro (fără TVA).