"În contextul acţiunilor concentrate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, la nivelul UE, s-a conturat necesitatea constituirii unui cadru de reglementare pentru promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure şi cu niveluri scăzute de zgomot, pneurile fiind considerate componente auto cu impact major asupra consumului de combustibil", se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de hotărâre de Guvern.
Regulamentul nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil prevede faptul că trebuie furnizate informaţii armonizate despre parametrii pneurilor. Acest lucru se realizează prin intermediul etichetării şi are ca scop eficientizarea consumului de combustibil, îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi reducerea zgomotului exterior de rulare.

Ministerul Economiei este desemnat să coordoneze aplicarea acestui Regulament.

Ce vor alege cumpărătorii

Astfel, vor fi furnizate informaţii referitoare la clasele de eficienţă a consumului de combustibil, clasele de aderenţă pe teren umed şi clasele de zgomot exterior de rulare.

Oficialii Ministerului Economiei susţin că aceste informaţii sunt de natură să influenţeze deciziile cumpărătorilor în sensul achiziţionării unor pneuri mai sigure, mai silenţioase şi mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil.
Cum vor arăta noile etichete

Noile etichete pe care ar urma să le vedem de anul viitor şi pe anvelopele comercializate în România vor conţine mai multe informaţii de bază:

Partea A: Clasele de eficienţă a consumului de combustibil
Clasa de eficienţă a consumului de combustibil trebuie stabilită pe baza coeficientului de rezistenţă la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la "A" la "G" prezentată mai jos şi măsurată în conform regulamentului european.
Dacă un anumit tip de pneuri este aprobat pentru mai multe clase de pneuri (de exemplu C1 şi C2), scara de clasificare utilizată pentru a determina clasa de eficienţă a consumului de combustibil specifică tipului respectiv de pneu trebuie să fie cea aplicabilă celei mai înalte clase de pneuri (de exemplu C2, nu C1).

Partea B: Clasele de aderenţă pe teren umed
Clasele de aderenţă pe teren umed pentru pneurile C1 trebuie stabilite pe baza coeficientului de aderenţă pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la "A" la "G" prezentată mai jos şi măsurate în conform prevederilor europene.

Partea C: Clasele de zgomot exterior de rulare
Valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (N) trebuie declarată în decibeli şi calculată în conformitate cu regulamentul european.