În cazul unui diferend legat de drepturile lor procedurale, părțile pot sesiza în această privință consilierul-auditor în domeniul concurenței, care va avea un rol mai proeminent pe tot parcursul procedurii antitrust.

Joaquín Almunia, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil de politica în materie de concurență, a afirmat: „Pachetul procedural demonstrează faptul că dorim să ascultăm punctul de vedere al părților interesate, dorim să învățăm din experiență și să facem îmbunătățiri, menținând însă eficiența procedurilor. Cred că toate părțile la procedurile în domeniul concurenței vor beneficia de îmbunătățiri reale în practică”.

Comunicarea privind cele mai bune practici introduce o serie de elemente noi față de proiectul anterior, prezentat în 2010, elaborat în urma unei consultări publice și bazat pe experiența concretă, printre care:
• informarea părților, în cadrul comunicării privind obiecțiunile, cu privire la principalii parametri relevanți care sunt avuți în vedere pentru impunerea eventuală a unor amenzi;
• extinderea sferei reuniunilor de analiză a situației curente la cazurile de cartel și includerea reclamanților aflați în situații specifice;
• un acces îmbunătățit la „contribuțiile esențiale” ale reclamanților sau ale părților terțe, de exemplu studii economice, înainte de emiterea comunicării privind obiecțiunile;
• publicarea deciziei de respingere a plângerilor, fie integral, fie în rezumat.
Pachetul cuprinde, de asemenea, un mandat revizuit al consilierului-auditor, care consolidează și extinde rolul consilierului-auditor. Consilierul-auditor este independent de serviciile de gestionare a cazurilor și joacă un rol crucial în calitate de apărător al drepturilor procedurale în cadrul procedurilor în domeniul concurenței.
În special, noul mandat îi permite consilierului-auditor să intervină în timpul etapei de investigare a procedurilor antitrust și a anumitor proceduri în materie de concentrări economice.
Pachetul include, de asemenea, noi evoluții legate de cele mai bune practici privind comunicarea de date economice.