Emisiunea combinată de acţiuni noi şi titluri convertibile derulată în luna octombrie a fost suprasubscrisă de 1,83 ori. La ea au luat parte aproximativ 208.000 de acţionari din 77 de ţări. În urma acestei majorări de capital, National Bank of Greece ocupa locul cinci în topul celor mai mari bănci europene din punct de vedere al adecvării capitalului.
Pe piața românească NBG controlează Banca Românească, NBG Securities, Garanta Asigurări, NBG Leasing și NBG Factoring, ultima companie fiind recent înființată. Potrivit comunicatului, solvabilitatea Băncii Românești la 24%, în timpc e reglementările impun un nivel de cel puțin 10%.