MAE informează că Guvernul Republicii Franceze a publicat joi decretul privind aprobarea listei extinse de meserii deschise cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Hexagon.
‘Ministerul Afacerilor Externe salută această decizie ca un pas pe calea realizării depline a liberei circulaţii a forţei de muncă, conform normelor comunitare’, arată MAE, care punctează că autorităţile române, prin intermediul Ambasadei României de la Paris, au menţinut un contact permanent cu Ministerul Muncii francez, pe parcursul întregului proces.
Noua listă cuprinde 291 de meserii, reprezentând peste 72% din numărul total de meserii recunoscute pe piaţa muncii franceze. Criteriul care a stat la baza adăugării de noi meserii a fost acela al raportului dintre cererea şi oferta existente pe piaţa muncii pentru fiecare meserie în parte.
Această măsură este menită, totodată, să încurajeze inserţia resortisanţilor români şi bulgari de etnie romă în societatea franceză, prin facilitarea accesului acestora la un loc de muncă.
Printre domeniile în care va fi autorizat accesul românilor şi bulgarilor se numără frizeria, tinichigeria auto, transportul de mobilă sau întreţinerea spaţiilor verzi. Lista completată acoperă majoritatea sectoarelor, în special cel al construcţiilor (muncitor, montor, proiectant), cel hotelier (bucătar, ospătar), cel agricol, piscicol, industrial (sudor, mecanic) şi comercial. Pe listă se află, de asemenea, funcţii în domeniul informatic, bancar şi financiar.
Franţa face parte dintre statele UE care menţin încă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii români şi bulgari. Lista iniţială cuprindea 150 de meserii la care aceştia puteau accede.
Restricţiile, cu caracter tranzitoriu, vor fi ridicate cel târziu la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Tratatul de aderare la UE a celor două state.
Sursa: Agerpres