“O măsură de stimulare pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar înscrise în evidenţa Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă cu statut de şomer. În acest sens toţi angajatorii care încadrează în muncă persoane aflate în această situaţie vor beneficia de o subvenţie pentru fiecare angajat care a fost disponibilizat din sistemul bugetar echivalentă cu o sumă egală cu ajutorul de şomaj pe care ar fi fost îndreptăţit să îl primească”, se arată în expunerea de motive a propunerii pentru „reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar”.
Subvenţia ar urma să fie virată lunar de la bugetul de şomaj pentru perioada în care angajatul ar fi beneficiat de ajutor de şomaj, iar angajatorul ar fi obligat să păstreze salariatul pentru dublul perioadei în care ar fi primit de ajutorul de şomaj
Iniţiatorii cred că prin stimularea financiară a angajatorilor se vor crea noi locuri de muncă în sistemul privat, iar treptat bugetul ar fi degrevat de cheltuieli.