Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi o Hotărâre prin care Ministerul Turismului preia coordonarea întregului proces de administrare şi privatizare a participaţiilor statului la societăţile comerciale de turism de la fostul MIMMCTPL (Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale). Actul normativ amintit abrogă prevederile H.G. nr. 733/2008 care vizau privatizarea unor societăţi comerciale din turism prin ofertă publică secundară. „Având în vedere criza financiară şi economică internaţională, preţul acţiunilor la bursă a scăzut, astfel că încercarea de vânzare a participaţiilor statului prin ofertă publică secundară nu ar fi avut efectul scontat”, a declarat Ministrul Turismului. Elena Udrea susţine că privatizarea trebuie să aibă loc în condiţii de maximă transparenţă, pe nişte proceduri care să permită valorificarea la momentul potrivit şi la un preţ cât mai bun a acţiunilor aflate în proprietatea statului.

Conform Hotărârii de Guvern adoptate astăzi, Ministerul Turismului îşi va împuternici reprezentanţii din adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie să acţioneze pentru administrarea eficientă a societăţilor comerciale pe care le are în portofoliu.  Responsabilitatea realizării procesului de privatizare a societăţilor comerciale de turism aparţine Ministerului Turismului, iar vânzarea pachetelor de acţiuni din portofoliul ministerului se va face prin metoda licitaţiei publice cu strigare sau metoda negocierii, cea din urmă doar în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul privatizării.

În prezent, Ministerul Turismului deţine acţiuni, în numele statului, la 23 de societăţi comerciale, însă doar şapte dintre acestea cădeau sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 733/2008 care viza privatizarea unor societăţi comerciale din turism prin ofertă publică secundară. Celelalte sunt: societăţi comerciale în curs de dizolvare şi lichidare; societăţi comerciale fără patrimoniu sau cu patrimoniu în curs de clarificare, ca urmare a retrocedărilor către foştii proprietari; societăţi comerciale la care statul a devenit acţionar în urma majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate după privatizare.