Ministerul Turismului a iniţiat astăzi, 23.03.2009, procedura de achiziţie publică a serviciilor de realizare a Brandului de Turism al României. Contractul va fi adjudecat printr-o licitaţie internaţională, iar la competiţie se aşteaptă să participe numai companii de prim rang în termeni de expertiză de brand. Suma maximă alocată prezentului proiectul este de 2 milioane de Euro, bani alocaţi României în acest scop de către Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional – Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Caietul de sarcini pentru licitaţia internaţională a fost elaborat, la cererea Ministerului Turismului, de către un consorţiu alcătuit din trei prestigioase asociaţii de publicitate şi relaţii publice: International Advertising Association, Uniunea Agenţiilor Publicitare din România şi Asociaţia Română a Profesioniştilor în Relaţii Publice.

În vederea realizării Brandului de Turism al României, va fi contractat un pachet de servicii constând în:  elaborarea de studii pentru stabilirea imaginii curente a ţării noastre pe pieţele sursă de turism; determinarea avantajelor competitive ale României comparativ cu alte destinaţii; identificarea celei mai bune poziţionări a României ca destinaţie turistică; conceptualizare, creaţie şi design; linii directoare pentru implementare şi pentru strategia de comunicare.

Procesul de selecţie se va desfăşura în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi se referă la capacitatea financiar – economică şi la cea tehnic – profesională a consultanţilor înscrişi în competiţie. Este obligatoriu ca aplicanţii să fi avut o cifră de afaceri medie în ultimii trei ani de cel puţin 2 milioane de Euro, dar şi ca aceştia să fi gestionat un proiect de branding similar, a carui valoare este egală sau mai mare decât 30% din valoarea proiectului curent, sau două proiecte de branding similare cu valoare însumată egală sau mai mare cu 50% din valoarea acestui proiect. Dacă aplicanţii îndeplinesc aceste condiţii, urmează evaluarea tehnico – profesională a echipei de realizare a proiectului, în conformitate cu metodologia descrisă în caietul de sarcini. Primii cinci participanţi, în ordinea punctajului obţinut la evaluarea tehnico-profesională, intră în etapa a doua de selecţie, câştigătoare urmând a fi desemnată oferta cu preţul cel mai mic.

Serviciile cerute prin prezenta procedură de achiziţii publice vor fi realizate etapizat, până în luna septembrie a acestui an. Ministerul Turismului va implementa mai apoi strategia de comunicare a Brandului de Turism al României, având la dispoziţie, din aceleaşi fonduri structurale europene, alte 73 milioane de Euro. Pentru implementare va fi organizată o nouă licitaţie.

Dezvoltarea unui Brand de Turism Naţional are drept scop diferenţierea şi evidenţierea turismului românesc între competitorii din zonă, în vederea creşterii atractivităţii ţării noastre ca destinaţie turistică în rândul potenţialilor turişti străini.