Cea mai mare parte a resurselor gestionate de minister pentru beneficii sociale noncontributive a fost direcţionată în semestrul I 2012 către alocaţia de stat pentru copii (aproximativ 33,6%), alocaţie de care beneficiază aproape 3,9 milioane copii. Sumele plătite au depăşit 1,396 miliarde lei.

Beneficiile de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap au avut o pondere de 25% în totalul beneficiilor noncontributive, numărul estimat de beneficiari fiind de circa 660.000 persoane.

O pondere mare în cheltuielile pentru beneficiile sociale (24%) au avut-o sumele cheltuite în cadrul programului de acordare a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, program de care au beneficiat 168.000 familii. Cuantumul acestora a fost de 946 milioane lei

Ajutoarele de încălzire au reprezentat 7,8% din sumele cheltuite în semestrul I 2012.

În scopul asigurării venitului minim garantat, program cu circa 195.000 familii beneficiare, care au cuprins aproximativ 480.000 persoane, s-au plătit 5,3% din sumele cheltuite pentru beneficiile sociale (208,15 milioane lei).

În ceea ce priveşte alocaţia de susţinere a familiei, pentru 324.000 de familii beneficiare s-au acordat 2,8% din totalul cheltuielilor cu beneficiile sociale din semestrul I 2012 (115,49 milioane lei).

Comparativ cu primele şase luni din 2011, în semestrul I 2012 s-au cheltuit pentru beneficiile sociale mai puţin cu 253,785 milioane (minus 5,8%).

Beneficiul care a cunoscut cea mai mare reducere a sumelor cheltuite a fost indemnizaţia pentru creşterea copilului. În perioada menţionată, a avut loc o reducere de 32.213 beneficiari şi 178,555 milioane lei.

Această evoluţie s-a datorat în principal reducerii natalităţii, fenomen care a determinat şi o reducere de 44.877 copii beneficiari de alocaţie de stat, respectiv de 40,822 milioane lei. Reducerea indicatorilor privind indemnizaţia pentru creşterea copilului a fost datorată, de asemenea, creşterii numărului de beneficiari de stimulent, cu 5.870 persoane, căruia i-a corespuns o cheltuială suplimentară de 26,787 milioane lei.

Programul privind alocaţia de susţinere a familiei a cunoscut o creştere însemnată a sumelor cheltuite, de 24,829 milioane lei, datorită creşterii numărului de beneficiari cu 46.083 familii.

Asistenţa socială cuprinde, în afară de plata beneficiilor sociale, acordarea de servicii sociale. În semestrul I 2012 suma cheltuită din bugetul MMFPS pentru finanţarea serviciilor sociale a fost de 17,385 milioane lei, cu 1,465 milioane lei mai mare (9,2%) decât în aceeaşi perioadă din anul 2011.
Sursa: Agerpres