Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, 97,7% (750.331 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 2,3% (18.045 persoane) se aflau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de MMFPSPV prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

La 31 martie 2016, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 3,45%. 

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (62.146 persoane) urmat de judeţul Prahova (36.918 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (5.700 persoane). 

Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 68,66% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi aveau vârsta peste 50 de ani, 58,83% aveau vârste cuprinse între 18-64 ani (416.025 persoane) şi 41,17% aveau peste 65 ani (291.089 persoane). 

Persoanele cu handicap grav reprezentau 36,07% din total (faţă de 35,38% la 31 martie 2015), cele cu handicap accentuat 52,24% (faţă de 52,89% la 31 martie 2015), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,69% (faţă de 11,73% la 31 martie 2015). 

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi era, la finele primului trimestru, de 441 (faţă de 411 la 31 martie 2015), dintre care 384 rezidenţiale (355 la 31 martie 2015) şi 57 nerezidenţiale – de zi (56 la 31 martie 2015). 

Aproximativ două treimi (59,38%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt centre de îngrijire şi asistenţă (29,69%), având 6.624 de beneficiari, şi locuinţe protejate (29,69%), având 911 de beneficiari, aceştia reprezentând 41,76% din numărul total de 18.045 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale. 

Un număr semnificativ de beneficiari există şi în cele 63 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 5.969 persoane. 

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

Agerpres