Valoarea totală a finanţării europene pentru proiectele care urmează a fi depuse se ridică la 830 milioane de euro. Astfel, prin Ghidul ”Măsuri de ocupare pentru şomeri (romă, non-romă, mediu rural, mediu urban, persoane cu dizabilităţi) – Program antisărăcie 3.1-3.5” este alocată o sumă de 440 milioane euro, iar prin ”Şcoala – motor de incluziune în zonele defavorizate, programe de formare pentru tineri şi adulţi – Program antisărăcie 6.3-6.6” – 335 milioane euro.

Celelalte două ghiduri sunt ”Servicii la nivelul comunităţii pentru copii şi tineri anterior instituţionalizaţi sau din instituţii de tip rezidenţial – Program antisărăcie 4.12, 4.13” – 45 milioane euro şi '”Dezvoltarea reţelei de asistenţi sociali şi asistenţi maternali -prevenirea separării copilului de familie – Program antisărăcie 4.14” – 10 milioane euro.