Privatizarea Poştei Române este una din priorităţile MCSI, prin care se urmăreşte atragerea unui aport de capital şi know-how din partea unui partener strategic pentru dezvoltarea viitoare a companiei şi creşterea competitivităţii pe piaţa serviciilor poştale şi financiare.

În contextul discuţiilor cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul a decis, prin Hotărârea Guvernului nr. 761/31.07.2012 de aprobare a strategiei de privatizare a C.N. Poşta Română S.A., să lanseze procesul de privatizare a CNPR prin majorarea capitalului social al Companiei, proces care să conducă la atragerea unui investitor strategic în acţionariatul CNPR cu minim 20% din acţiuni.

Pentru ca procesul de privatizare să se desfăşoare în mod transparent şi deschis, va fi selectat un consultant specializat care să asigure derularea întregii proceduri de identificare şi selectare a investitorului strategic, în conformitate cu legislaţia privatizării din România. În acest fel, procesul de privatizare se va desfăşura în cele mai bune condiţii şi va asigura, totodată, atingerea tuturor obiectivelor acestui proces organizat de MCSI şi derulat în beneficiul CNPR.