În noua sa calitate, dl. consilier Mihai Ivașcu a avut o primă întrevedere cu dl. Johannes Hahn, Comisarul European pentru Buget și Administrație, alături de dna. Milena Angelova, Vice-Președinta pe Buget a CESE, în care au fost expuse perspectivele și proiectele Comitetului Economic și Social European. Totodată, au fost purtate discuții cu privire la negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM) – Bugetul Uniunii Europene pentru anii 2021-2027.

 

Dl Consilier Mihai Ivașcu – Raportor pentru Bugetul CESE 2021 – a declarat: „Comparativ cu precedentele negocieri privind cadrul financiar multianual, suntem deja în întârziere. Europa are o agenda ambițioasă care trebuie susținută de un buget solid si robust. Avem nevoie de o soluție comună, rapidă și ambițioasă privind bugetul Uniunii, în interesul tuturor cetățenilor europeni.

Am fost extrem de impresionat de determinarea Comisarului European pentru Buget și Administrație, Domnul Johannes Hahn, de a ajunge la un acord cât mai rapid asupra CFM 2021-2027. Toți cei implicați au o răspundere deosebită în această perioadă extrem de aglomerată, cu multe probleme pe agenda Uniunii Europene, multe din ele neașteptate.”

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

Cadrul financiar multianual (CFM) reprezintă bugetul pe termen lung al UE. El stabilește limitele cheltuielilor UE în ansamblu, dar și pentru diferitele zone de activitate. Bugetele anuale ale UE trebuie întotdeauna să fie stabilite în limitele Cadrului Financiar Multianual. CFM-ul trebuie adoptat pentru cel puțin 5 ani, dar cutuma recentă a fost de adoptare pentru o perioadă de 7 ani.