Totuşi, pentru a putea primi de la stat banii cu ajutorul cărora să îşi dezvolte afacerile proprii, firmele care solicită sprijinul trebuie să îndeplinească anumite condiţii, scrie avocatnet.ro.

Condiţiile de eligibilitate

Pe lângă faptul că solicitantul trebuie să desfăşoare una dintre activităţile eligibile prevăzute de legislaţia în vigoare, acesta mai trebuie să îndeplinească alte condiţii enumerate expres în documentul menţionat anterior, precum:

  • la momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru);
  • investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;
  • solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;
  • locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban;
  • dacă se realizează construcții, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
  • în cazul proiectelor fără lucrări de construcții, sunt acceptate, pe lângă situațiile menționate la punctul anterior și dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune
  • dreptul de folosință trebuie dovedit pentru o perioada de trei ani de la finalizarea proiectului.