Potrivit unui comunicat al Metrorex, pe 23 august a fost semnat contractul având ca obiect achiziţionarea serviciilor de proiectare, asistenţă şi consultanţă tehnică, economico-financiară şi juridică pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public – privat pentru proiectul linia de metrou "Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari" cu asocierea formată din firmele PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., Pricewaterhouse Coopers Audit S.R.L., S.C. Metroul S.A., Salans Moore şi Asociaţii SCA.

Obiectivul principal al contractului este de a furniza beneficiarului consultanţă specializată pentru stabilirea soluţiei optime atât din punct de vedere tehnico-economic cât şi cu asigurarea încadrării în timpul şi în bugetul previzionat, în vederea realizării în regim de parteneriat public-privat, în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile, a proiectului noii linii de metrou ‘Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari’.

Valoarea contractului de proiectare, asistenţă şi consultanţă tehnică, economico-financiară şi juridică este de 36.25 milioane lei, la care se adaugă TVA, finanţarea urmând a fi asigurată din cheltuieli de capital, iar durata acestui contract este estimată la 36 luni.

Demararea acţiunilor în cadrul proiectului noii linii de metrou a fost realizată pentru că în master planul de transport realizat de Agenţia Internaţională de Cooperare din Japonia /JICA/ în anul 2000 este recomandată realizarea unui nou coridor de transport public pe traseul Alexandriei – Rahova – Piaţa Unirii – Moşilor – Colentina-Voluntari. De asemenea, noua linie se impune şi din necesitatea de preluare în condiţii de capacitate si viteză superioare a traficului actual şi a celui previzionat, pe direcţia Sud Vest – Nord Est a Municipiului Bucureşti.
Linia de metrou va asigura legătura, pe direcţia Sud Vest -Nord Est a zonei centrale (zona de afaceri, comerţ, administraţie, educaţie, cultură, teatru, cinema etc.) cu cartierele Alexandriei-Rahova şi Obor-Colentina.

Magistrala 7 va avea o lungime de cca 25,00 Km, 30 staţii, un depou şi o parcare. Durata pentru realizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune cu călători a noii linii de metrou este estimată la 7-8 ani.

Particularitatea proiectului constă în faptul că acesta va include lucrări specifice unei linii de metrou, precum şi o serie de proiecte de urbanizare mixtă (dezvoltări rezidenţiale, comerciale, de agrement, etc.) asociate investiţiei de bază.
Sursa: Agerpres