„Din septembrie 2013, am redus temporar TVA pentru produsele de panificaţie la 9% şi am identificat măsuri în domeniul accizelor care să compenseze deficitul bugetar. Am iniţiat o analiză de impact a măsurii şi vom oferi datele cerute privind plăţile de TVA, inclusiv numărul de plătitori de TVA înregistraţi în acest sector pentru a evalua progresele în procesul de conformare la plată. În 2014, vom evalua eficienţa măsurii şi vom decide dacă se va aplica permanent. Vom pregăti o strategie pentru reformarea taxelor pe proprietate şi un nou sistem de evaluare care va introduce principiul folosinţei dar care să se axeze pe proprietar ca principal contribuabil. Un grup interministerial pregăteşte o nouă strategie privind regimul de taxare în domeniul petrolului şi al gazelor naturale. Vom stabili un nou regim care va produce efecte din 2015 până în 2024, pe care l-am discutat cu acţionarii din domeniu”, se arată în Memorandumul cu FMI, la capitolul politica fiscală în 2014.

În ceea ce priveşte CAS, guvernul vorbeşte doar de faptul că ia în calcul o reducere semnificativă a contruibuţiilor în acest an, însă nu precizează nici procentul de diminuare, nici data de la care ar urma să intre în vigoare.