CDR atrage atenţia asupra a două aspecte:

Despre prevederile proiectului de modificare a Codului Muncii, Capital a scris în detaliu aici:

"1. Propunerile de modificare nu țin seama de beneficiile aduse de reformarea Codului muncii din anul 2011 astfel încât acestea, odată adoptate, ar duce la o întoarcere a legislației muncii în timp. Vechiul Cod descuraja munca salariată și a distrus milioane de locuri de muncă, în timp ce Codul în vigoare – mult mai flexibil – a permis crearea a peste 300.000 de locuri de muncă de la introducerea acestuia în 2011 și până în prezent. Revenirea la dispozițiile anterioare și promovarea unilaterală a unor dispoziții chiar mai restrictive, cum sunt cele din proiectul de modificare, nu au ca efect flexibilizarea necesară a relațiilor de muncă pentru adaptarea lor la condițiile economice și sociale actuale. Dimpotrivă, amendamentele propuse de Blocul Național Sindical conduc la rigidizarea pieței muncii și întorc în timp relația angajat-angajator la standardele din perioada anilor ’90. Acestea vor aduce un grav deserviciu României și vor contribui la accentuarea problemelor întâmpinate de angajatori, cu consecința restructurării acestora prin concedierea unui număr semnificativ de angajați și la distorsiuni ale concurenței și ale mediului de afaceri, culminând cu o depreciere a competitivității României. Mai mult, o modificare a Codului Muncii conform proiectului ar transmite un semnal negativ investitorilor români și străini și ar putea duce la descurajarea intenției de a dezvolta afaceri în România sau chiar la luarea în calcul a renunțării la afacerile pe care le au în România.
2. Adoptarea tacită de către Senatul României a proiectului de modificare a Codului Muncii reprezintă lipsă de responsabilitate a legiuitorilor față de un subiect cu implicații vaste asupra întregului mediu economic. CDR insistă asupra faptului că orice modificare a legislației muncii (Codului Muncii) ar trebui să fie rezultatul unor consultări temeinice, cu toate părțile interesate, și a unui dialog social consistent, care să țintească un consens între partenerii sociali. Așteptările membrilor CDR față de parcursul legislativ din Camera Deputaților sunt să se asigure condiții pentru un dialog constructiv, la care să participe toate părțile interesate, și din care să rezulte soluții capabile să continue procesul de modernizare a legislației muncii și a mediului de afaceri în general.
Prin urmare, CDR solicită evitarea oricăror măsuri care nu țin cont de realitățile economice și tendințele demografice, dar care mai ales pot fi de natură să destabilizeze piața muncii și consolidarea competitivității economiei românești.", se arată în comunicat.
Coaliţia pentru Dezvoltarea României este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi.Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camerei Americane de Comerț în România, (AmCham), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Romanian Business Leaders (RBL).