Proiectul stabileşte ca medicii prescriptori care au contract cu casele de asigurări de sănătate sunt obligaţi să utilizeze sistemul electronic pentru medicamente cu şi fără constibutie personală, modalităţile de prescriere, eliberare şi decontare a acestora fiind stabilite prin normele Co-Ca 2013.

Totodată, prescrierea medicamentelor trebuie consemnată de fiecare dată on-line şi numai în situatii justiificate off-line, iar asumarea prescripţiei electronice este facută prin semnatura electronică. "În situaţia în care medicii prescriptori nu detin semnatura electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hartie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în norme", scrie în proiect.

Dacă medicii nu se vor conforma normelor, li se va reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse în sistemul informatic, prescrise si eliberate în cadrul trimestrului. Astfel, casele de asigurări de sănătate vor verifica trimestrial toate reteţele medicale electronice off-line.
Proiectul de hotarare pentru aprobarea Contractului cadru pentru anii 2013-2014 va fi discutat în cadrul unui calendar de consultări stabilit de CNAS, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2012.