Ministerul Sănătăţii a propus ca modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale să fie stabilit într-un mod care să permită realizarea de economii la bugetul alocat sănătăţii. Astfel, preţul cu ridicata ar fi fost preţul de producător diminuat cu 15%, la care urma să se adauge adaosul de distribuţie. Prima aliniere la cele mai mici preţuri europene a avut loc în aprilie 2009, când Ministerul Sănătății a impus o reducere medie cu  15% a prețurilor la medicamente, pentru ca România să aibă cel mai mic preț la medicamente din UE.
Consiliul Concurenţei atrage atenţia în ultimul raport că această metodă de calcul ar putea avea ca efect creşterea atractivităţii exporturilor de astfel de medicamente. Prin urmare, măsura ar putea conduce la înregistrarea unui deficit de medicamente pe piaţa românească, cu posibile consecinţe asupra stării de sănătate a bolnavilor cronici incluşi în programe naţionale de sănătate. Mai mult, eliminarea concurenței prin preț atat la nivelul producatorilor, cat si la nivelul farmaciilor este în detrimentul bugetului alocat pentru programele nationale și al pacienților.
Prescrierea medicamentelor decontate, acordate în cadrul programelor nationale de sănătate, se face pe baza Denumirii Comune Internaționale (DCI), dar CNAS suporta valoarea integrală a prețului de vânzare cu amanuntul. Concurența sustine ca astfel, farmaciile nu au niciun stimulent pentru a le comercializa la un preț mai mic, deși acestea pot obține reduceri semnificative de la distribuitorii de medicamente.

Consiliul Concurentei propune să se introducă un sistem de referențiere a prețurilor în cazul acestor medicamente sau cel puțin în cazurile în care există mai multe medicamente cu aceeași DCI.