Gradul de absorbţie al fondurilor europene la MCSI, raportat la bunul de plată acordat de OIPSI şi suma alocată de 338 milioane de euro de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 102,4%, respectiv 346,2 milioane de euro FEDR. Din totalul absorbit, 31% a fost realizat în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, când au fost verificate şi aprobate un număr de 258 de cereri de rambursare însumând o valoare de aproximativ 131,39 milioane de euro, din care FEDR înseamnă 108,54 milioane de euro.

Accesarea finanţării retroactive din partea Uniunii Europene (UE) pentru perioada de programare 2007 – 2013, prin Axa prioritară III a POS CCE mai poate aduce la bugetul de stat până la 50 de milioane de euro din fondurile structurale de la UE peste cele generate prin proiectele deja contractate şi implementate, au menţionat oficialii MCSI. Potrivit sursei citate, la iniţiativa MCSI – OIPSI, de identificare a proiectelor care ar mai putea primi finanţare retroactivă din partea UE – acţiune ce a fost aprobată de Guvern printr-un Memorandum semnat în februarie 2016, au fost găsite prin intermediul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) şi au la bază achiziţiile din domeniul TIC realizate de către autorităţile/instituţiile publice de la nivel central.

În acest context, un număr de 12 instituţii au depus dosarele de achiziţii ce au însumat 228,78 milioane de euro, iar o altă instituţie va solicita finanţare retroactivă prin intermediul Axei prioritare 2 a POS CCE. OIPSI a verificat achiziţiile depuse, le-a transmis spre analiza Autorităţii de Management şi a propus acesteia un ghid al solicitantului şi un model al cererii de finanţare ce ar urma să fie depus de către autorităţile/instituţiile publice implicate. Asistenţa retroactivă reprezintă acordarea de către o autoritate de management, de asistenţă UE pentru proiecte ale căror cheltuieli au fost deja acoperite din surse naţionale sau care sunt deja finalizate înainte să se solicite în mod oficial sau să se acorde asistenţă UE. (Sursa: Agerpres)