„Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 a fost de 5,837 miliarde de euro, mai mare cu 1,354 miliarde de euro decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016. În luna iunie 2017, exporturile FOB au fost de 5,065 miliarde de euro, importurile CIF au fost de 6,436 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,371 miliarde de euro", arată Institutul Național de Statistică (INS). 

Faţă de luna iunie 2016, exporturile din luna iunie 2017 au crescut cu 2,5%, iar importurile au crescut cu 14,2%. 

Potrivit INS, citat de Agerpres,valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 a fost de 23,478 miliarde de euro la expedieri şi de 27,839 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 76,0% din total exporturi şi 75,8% din total importuri. 

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2017 a fost de 7,399 miliarde de euro la exporturi şi de 8,875 miliarde de euro la importuri, reprezentând 24,0% din total exporturi şi 24,2% din total importuri. 

„În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,8% la export şi 37,5% la import) şi alte produse manufacturate) (34,0% la export şi respectiv 30,7% la import)", informează INS.