Guvernul a luat miercuri o serie de măsuri în scopul întăririi disciplinei financiare a operatorilor economici la care statul este acţionar, printr-o ordonanţă adoptată în şedinţa Executivului. 

"Pentru reducerea termenului de aprobare, ordonanţa stabileşte că bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici care se încadrează în prevederile acestei legislaţii şi au maximum 50 de angajaţi vor fi aprobate prin ordin comun al miniştrilor Finanţelor şi Muncii. În prezent, în această prevedere se încadrează 33 de operatori economici", precizează Guvernul. 

Ordonanţa mai stabileşte că operatorii economici aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul organelor administraţiei publice centrale ale căror bugete de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor au obligaţia să prezinte Ministerului Finanţelor Publice bugetele de venituri şi cheltuieli însoţite de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobare sau rectificare. 

AGERPRES