Se ia în considerare suplimentarea plafonului IMM Plus cu 20%

Marcel Boloș a spus că astăzi, a avut o discuție pe această temă cu reprezentanții fondurilor de garantare.

”Am avut astăzi o discuţie cu reprezentanţii fondurilor de garantare în cadrul căreia am analizat stadiul distribuţiei creditelor garantate până acum prin IMM Plus, pentru că bugetul de 12,5 miliarde lei s-a utilizat aproape în totalitate.

Am convenit că analizăm posibilitatea să suplimentăm bugetul schemei cu aproximativ 2,5 miliarde lei, cât ne permite regulamentul Comisiei Europene, cu condiţia să asigurăm accesul la finanţare pentru firmele care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiţii, nu pentru capital de lucru”, a scris el pe Facebook.

Potrivit lui Marcel Boloș, astfel, s-ar asigura ”o reechilibrare a ponderii creditelor de investiţii în totalul creditelor garantate în cadrul IMM Plus”.

”Este un mod concret prin care să susţinem dezvoltarea IMM-urilor în contextul mai larg al susţinerii investiţiilor în economie, cu beneficii în creşterea competitivităţii şi întărirea potenţialului de creştere a IMM-urilor”, a conchis ministrul Finanțelor.

Cum se vor aloca banii pentru IMM Plus

La sfârșitul lunii aprilie, Ministerul Finanțelor a informat că a emis ordinul comun, care stabilește limitele de garantare pentru fiecare componentă a schemei de ajutor de stat IMM Plus. Acest ordin cuprinde și regulile de administrare a acestor limite, procedurile de acordare a ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente a schemei de ajutor de stat, precum și documentele contractuale referitoare la garantare și plată a grantului, și la implementare.

Bugetul alocat pentru schema de ajutor de stat IMM Plus este de cel mult 12,5 miliarde lei, din care garanțiile acordate nu vor depăși un plafon de 11,1 miliarde lei, destinat unui număr estimativ de 11.500 de beneficiari.

Schema de ajutor de stat IMM Plus, împreună cu componentele sale – IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus și Rural Plus – a fost aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 18/2024, și este valabilă până la 30 iunie 2024.

Această schemă are ca obiectiv facilitarea accesului la lichidități pentru întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile mici cu capitalizare medie pe piață și întreprinderile mari care au fost afectate de conflictul armat din Ucraina. În același timp, Programul IMM Plus încurajează dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare medie pe piață și a unităților administrative-teritoriale care desfășoară proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.

Alocarea pe programe

Din plafonul total de 11,1 miliarde de lei destinat garanțiilor care pot fi acordate până la 30 iunie 2024, se alocă în mod specific astfel:

  • Fondului Național de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) se alocă integral plafonul de 5,892 miliarde lei pentru componenta IMM România Plus;
  • Pentru componenta Agro Plus, plafonul total de 127,630 milioane lei, se alocă 27,630 milioane lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.) și 100 de milioane F.N.G.C.I.M.M;
  • Pentru componenta IMM Prod Plus, plafonul total de 1 miliard lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;
  • Pentru componenta Construct Plus, plafonul total de 2 miliarde lei, se alocă F.N.G.C.I.M.M. se alocă 900 de milioane pentru subcomponenta IMM Construct Plus și 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus. De asemenea, suma de 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus se alocă Fondului Român de
  • Contragarantare (F.R.C) și suma de 100 de milioane pentru subcomponenta UAT Construct Plus;
  • Pentru componenta Innovation Plus, plafonul total de 100 de milioane se alocă integral F.R.C..
  • Diferența de 1,198 miliarde lei dintre plafonul total al Programului IMM Plus a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR nr.662/128/2024 componentei Rural Plus administrată de F.G.C.R.

Mai multe puteți citi aici.