Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (93,1%), din statele Uniunii Europene fiind înregistrate 56,5% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene, cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (32,8%), Bulgaria (18,1%), Germania (10,0%), Italia (8,2%) şi Polonia (5%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna septembrie 2011 de 1,016 milioane, în creştere cu 4,6%, comparativ cu septembrie 2010. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 72,4% din numărul total de plecări.

Comparativ cu luna septembrie 2010, în luna septembrie 2011 s-au înregistrat creşteri la punctele de frontieră atât la sosirile vizitatorilor străini (+6,9 %) cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români (+4,6%).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost de 8,584 milioane, în creştere cu 0,9% comparativ cu perioada similară din 2010. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 72,3% din numărul total de plecări.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră în primele nouă luni ale acestui an, au fost de 5,924 milioane, în creştere cu 1,4% faţă de perioada similară a anului trecut. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (94,2%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 57,1% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (34,6%), Bulgaria (17,7%), Germania (8,8%), Italia (8,0%) şi Polonia.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2011 au însumat 688.500, în creştere cu 18,7% faţă de cele din luna septembrie 2010.

Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în luna septembrie 2011, 75,3% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 24,7% din numărul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna septembrie 2010.

Sosirile în hoteluri deţin în luna septembrie 2011 o pondere de 78,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere cu 18,3 % faţă de luna septembrie 2010.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna septembrie 2011 a fost de 28,1% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,4% faţă de luna septembrie 2010. La hoteluri s-a înregistrat un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 34,4%.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 5,437 milioane, în creştere cu 16% faţă de cele din perioada similară a anului 2010.

Românii au fost cei care au folosit cel mai des structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, reprezentând, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, 78,3% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 21,7% din numărul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din perioada similară a anului 2010.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, s-au înregistrat 14,109 milioane de înnoptări în structurile de primire turistică, în creştere cu 12,5% faţă de cele din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, 83% din numărul total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 17%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 a fost de 27% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010.

La hoteluri s-a înregistrat un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 32%.
Sursa: Agerpres