Potrivit datelor centralizate, până în prezent au fost depuse 508 cereri pentru sectorul bovin, 286 de cereri pentru sectorul avicol şi 251 de cereri pentru sectorul suin, transmite agerpres.ro

Reprezentanţii APIA precizează că, pentru sectorul bovin, cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, iar în situaţia în care deţin mai multe exploataţii la centrul judeţean al agenţiei pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat

„Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se pot transmite şi prin fax, poştă sau în format electronic prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis. Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat pentru sectorul bovin se regăseşte în OUG nr. 149/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020 şi poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând linkul: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19”, scrie în comunicatul citat.

De asemenea, pentru sectoarele avicol şi suin, cererile se depun la centrele judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 – 2020 şi pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul A) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014 – 2020. Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

La fel ca în cazul sectorul bovin, formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat pentru sectorul avicol se regăseşte în OUG nr. 151/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 810 din data de 2 septembrie 2020 şi poate fi descărcat de pe site-ul APIA.

APIA asigură fermierii că acordă o importanţă deosebită depunerii cererilor de sprijin pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, avicol şi suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, tot personalul fiind mobilizat atât la nivelul centrelor judeţene, cât şi la nivelul aparatului central.