În proiect este prevăzut ca statutul juridic al serviciilor de transport în regim de închiriere să fie schimbat din servicii de utilitate publică în transport comercial. Astfel, transportul ilegal de persoane în regim de taxi urmează să fie sancționat.

„Având în vedere creşterea activităţilor de transport de persoane în regim de taxi cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent, având în vedere imposibilitatea sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taxi, întrucât stabilirea caracterului repetitiv al faptei contravenţionale este imposibil de realizat, Guvernul a adoptat prezenta OUG”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Totul vine „ca o consecinţă a intrării în vigoare a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrative-teritoriale nr. 92/2007, prin care s-au exclus din sfera serviciilor publice de transport local, serviciile de transport în regim de închiriere, astfel realizându-se schimbarea regimului juridic al acestui tip de transport, din serviciu de unitate publică, în transport comercial”, scrie Agerpres.

Tot potrivit proiectului, atribuțiile privind organizarea şi efectuarea transportului în regim de închiriere va fi transferat de la autorităţile administraţiei publice locale la Autoritatea Rutieră Română.