Parlamentarii PNL au anunţat vineri că au depus o iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin care doresc ca această instituţie să se pronunţe în mod obligatoriu din oficiu cu privire toate ordonanţele de urgenţă emise de Guvern, dar înainte ca acestea să intre în vigoare.

Conform iniţiativei legislative, semnată de 60 de parlamentari liberali, „CCR verifică, din oficiu şi de îndată, îndeplinirea criteriilor privind constituţionalitatea urgenţei invocate pentru emiterea ordonanţei de urgenţă, anterior depunerii acesteia la Camera parlamentară competentă şi transmiterii spre publicare către Monitorul Oficial. Guvernul României transmite de îndată Curţii Constituţionale ordonanţa de urgenţă adoptată, însoţită de nota de fundamentare. Sesizarea Parlamentului cu ordonanţa de urgenţă cuprinde imperativ şi hotărârea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, privind constituţionalitatea urgenţei care a justificat adoptarea acesteia”.

De asemenea, arată iniţiativa PNL, decizia prin care se soluţionează conflictul juridic de natură constituţională este definitivă. Conţinutul actelor administrative care se adoptă în temeiul deciziei Curţii este prerogativa exclusivă a autorităţilor care s-au aflat în conflict constituţional, iar decizia se comunică autorului sesizării, precum şi părţilor aflate în conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Iniţiatorii invocă faptul că, potrivit Constituţiei, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării şi numai pentru situaţiile excepţionale, rare, de neîndepărtat pe cale ordinară, legiuitorul constituant a prevăzut pentru Guvern posibilitatea de a norma la nivel primar prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă.

„Deoarece Constituţia nu interzice, apreciem ca fiind necesară introducerea unei căi de control a constituţionalităţii motivelor invocate de Guvern în justificarea urgenţei adoptării unei ordonanţe de urgenţă. Jurisprudenţa constituţională este bogată în exemple de neconstituţionalitate a ordonanţelor de urgenţă din cauza motivelor invocate ca temei pentru justificarea urgenţei în adoptarea unor ordonanţe. Pe cale de consecinţă, pentru apărarea statului de drept, care are ca unul dintre fundamente echilibrul puterilor în stat, constatând tendinţa de acaparare a prerogativei legislative de către Guvernul României în detrimentul Parlamentului României, propunem introducerea controlului de constituţionalitate asupra motivelor care justifică urgenţa unei ordonanţe de urgenţă, din oficiu, de către Curtea Constituţională, după adoptarea acesteia de către Guvern, până la momentul înregistrării la Camera competentă să o dezbată şi până la momentul publicării în Monitorul Oficial. Transmiterea către Camera parlamentară competentă să o dezbată şi publicarea în Monitorul Oficial se realizează după efectuarea controlului de constituţionalitate. În situaţia în care Curtea constată că motivele care justifică urgenţa sunt concordante spiritului şi literei Constituţiei, ordonanţa de urgenţă se înregistrează la Parlament şi se publică în Monitorul Oficial”, se subliniază în expunerea de motive.

Liberalii mai argumentează că această soluţie legislativă înlătură abuzul de drept săvârşit de Guvern, care, în mod excesiv, utilizează un instrument normativ excepţional ca modalitate de legiferare pe cale ordinară. AGERPRES


Te-ar putea interesa și: