Asigurările pot fi o plasă de siguranţă pentru firme în situaţii neprevăzute – incendii, furturi, cånd acestea sunt obligate să îşi întrerupă activitatea. Costurile sunt însă ridicate.

Angst, unul dintre cei mai importanţi producători de preparate din carne de pe piaţa autohtonă, s-a protejat de riscuri prin cumpărarea mai multor poliţe de asigurare. „Am toate asigurările, de la asigurarea întreruperii producţiei, clădirilor, magazinelor, asigurări de viaţă şi accidente pentru toţi muncitorii“, spune directorul general al Angst, Sorin Minea. Angst încheie astfel de poliţe de 10-15 ani, iar în această perioadă a beneficiat şi de despăgubiri, mai spune Minea. Bunul mers al afacerii depinde adesea de asigurările care o protejează. Menirea acestora este să acopere pierderile care pot apărea în urma unor evenimente neprevăzute. Portofoliul de poliţe de care are nevoie o firmă depinde însă de natura activităţii acesteia. Dar puţine firme mici şi mijlocii îşi permit  să încheie toate poliţele de care ar avea nevoie, în condiţiile în care costul acestora este destul de ridicat. Pentru un IMM care produce preparate din carne, spre exemplu, Capital a estimat un total al primelor de asigurare de peste 27.700 de euro, care ar trebui suportate în fiecare an. De obicei, companiile selectează doar cåteva asigurări, pentru care există o probabilitate mai mare de producere a riscurilor acoperite.

Firmele au la îndemånă mai multe tipuri de asigurări:

Asigurarea proprietăţilor Aceste poliţe pot cuprinde clădirile, bunurile, maşinile şi utilajele, echipamentele electronice deţinute. Preţul asigurării unei clădiri este determinat de mărimea acesteia, dar şi de dotări: sistemele de semnalizare a incendiilor reduc preţul asigurării, pentru că este puţin probabil ca un astfel de eveniment să facă ravagii. La fel, sistemele de alarmă reduc prima cerută de firma de asigurare, pentru că scade riscul de a fi furate bunuri. În cazul asigurării laptopurilor, de exemplu, preţul poliţei este mai mare decåt dacă se asigură computere desktop de aceeaşi valoare.

Asigurarea riscului de întrerupere a activităţii Acoperă riscul de a nu putea continua activitatea din cauza producerii unor evenimente acoperite de alte asigurări. „Dacă, de exemplu, ia foc o clădire şi firma nu mai poate avea activitate, această poliţă acoperă valoarea profitului nerealizat“, spune Bogdan Andriescu, managing partner la EOS Risk.

Asigurarea autovehiculelor Poliţa RCA este obligatorie pentru vehiculele înmatriculate, dar aceasta acoperă pagubele produse terţilor. Asigurarea Casco acoperă, în schimb, eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi proprietarul maşinii: costul reparaţiilor, furtul.

Asigurarea răspunderii Se poate asigura răspunderea civilă generală faţă de terţi, cu subsecţiuni: răspunderea producătorului faţă de clienţi, a angajatorului faţă de angajaţi sau a firmei, pentru poluarea mediului înconjurător. Poliţele feresc firmele de eventualele costuri pentru plata unor despăgubiri.

Răspunderea profesională a managerilor Este obligatorie pentru societăţile pe acţiuni, dar nu există sancţiuni dacă nu este încheiată. Numărul de poliţe încheiate de firmele autohtone după introducerea acestei obligativităţi a crescut, dar nu atåt de mult pe cåt se aşteptau asigurătorii. Contractele de asigurare acoperă prejudiciile pe care managerii le-ar putea aduce companiilor din cauza unor erori, omisiuni sau din neglijenţă, precum şi cheltuielile de judecată în cazul în care valoarea pagubelor urmează să fie stabilită de instanţă.

Asigurarea CARGO Acoperă riscul de avariere sau pierdere a bunurilor în timpul transportului.

Asigurarea pentru angajaţi Acoperă riscuri precum incapacitatea temporară de muncă în urma producerii unui accident, îmbolnăviri sau deces.

Asigurarea riscului de neplată la export Este dedicată exportatorilor şi acoperă cel puţin riscul de neplată a facturilor de către firmele cumpărătoare din afara ţării, dacă acestea devin insolvabile sau dau faliment. Acoperă şi riscul de întårziere a plăţii facturilor peste o anumită perioadă, de exemplu mai mult de şase luni.

126-19286-34_bogdanandriescu_38_c.jpg«Un IMM cu activitate de producţie trebuie să aibă proprietăţile asigurate şi o poliţă de răspundere generală faţă de terţi.»
Bogdan Andriescu, managing partner EOS Risq Romånia

1,8 mld. lei a fost suma despăgubirilor plătite de societăţile de asigurare în primul semestru al anului, cea mai mare parte a acestora fiind aferente poliţelor de asigurare auto

126-19287-34asigurari38.jpg