Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti derulează o licitaţie pentru un contract acord-cadru privind privind două loturi de lucrări. 
Primul contract se referă la curaţenie stradală constând în: maturare manuala şi mecanizata, inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape pluviale, strângerea şi evacuarea deşeurilor, golirea şi spalare coşuri de gunoi, eliminarea vegetaţiei dintre rosturi, ştergere/spalare elemente signalistica (panouri, indicatoare etc).
Al doilea contract are în vedere deszapezire, degivrare şi transport zapadă, inclusiv punere la dispoziţie substanţe/soluţii degivrante.
Lotul 1 este estimat la 5,24 milioane euro, fără TVA, iar al doilea contract este evaluat la 4,5 milioane euro, fără TVA. 

Valoarea totală a celor două loturi este de 9,77 milioane eurom fără TVA, durata contractului fiind de 48 de luni. Se va organiza licitaţie electronică, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 11 ianuarie 2018, iar data limită de evaluare a ofertelor este 12 februarie 2018.