Propunerea de revizuire a Codului de Conduită CRS (CRS: Computer Reservation System –  Code of Conduct),  prezentată în cadrul Comisiei Europene în data de 15 noiembrie 2007, conţine o serie de prevederi care vin în întâmpinarea cerinţelor de protecţie ale consumatorului de servicii de transport aerian. Totuşi, nu este abordată şi ameninţarea de pierdere a accesului complet şi neinfluenţabil la diversele tarife – ameninţare la care este expus acest gen de consumator.

ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association) şi GEBTA (Guild of European Business Travel Agents) apreciază pozitiv iniţiativa Comisiei Europene de a menţine şi actualiza Regulamentul CRS. Cele 2 organizaţii se declară mulţumite de  promovarea prevederii conform căreia este interzisă identificarea agenţilor de turism în informaţiile de marketing pe care diferitele sisteme CRS le vând companiilor aeriene – experienţa anilor anteriori a dovedit că vânzarea acestui gen de informaţii a avut un efect dăunător asupra politicilor comerciale ale agenţilor de turism.

De asemenea ECTAA şi GEBTA susţin menţinerea prevederilor care protejează împotriva riscului ca acele companii aeriene care sunt participante într-un anume CRS, să se folosească de statutul lor pentru a manipula informaţiile expuse clienţilor. O chestiune extrem de importantă este: dacă aceste prevederi vor putea fi aplicate companiilor aeriene şi sistemelor CRS care influenţează în prezent accesul la diversele tarife prin promovarea ofertelor de tip incentive.

Privind din perspectiva clientului, ECTAA şi GEBTA regretă opţiunea Comisiei  Europene de a liberaliza informaţiile tarifare expuse în sistemele CRS. Această alegere nu ia în discuţie actuala tendinţă, manifestată de companiile aeriene, de a oferi tarife diferite, condiţionate de canalul utilizat pentru achiziţie: on-line sau printr-un agent de turism – care foloseşte un CRS. Fără să existe un regulament specializat, liberalizarea informaţiilor tarifare va presupune o investiţie mai mare de timp şi bani – ceea ce este în final în detrimentul consumatorului.

Preşedintele ECTAA, Domnul Jan VAN STEEN, a declarat urmştoarele: « În spaţiul european în care piaţa transportului aerian şi a sistemelor CRS este încă fragmentată şi afectată de poziţii de dominanţă, liberalizarea informaţiilor tarifare pune în pericol funcţionalitatea afişării nediscriminante şi complete a tarifelor în diferitele CRS. Aceasta ar putea să ne întoarcă cu 30 de ani înapoi, când informaţiile nu erau centralizate. În condiţiile în care oferta de rute şi tarife creşte în mod constant, pierderea accesului la o sursă de informaţii centralizate nu poate să fie decât în detrimentul agenţilor de turism şi al clienţilor lor.’

Vezi aici si aici informaţii în detaliu despre ‘Propunerea de Revizuire a Codului de Conduită CRS’ prezentată în cadrul Comisiei Europene.

 

Sursa: ANAT

 

Data: 22 Noiembrie 2007