Suma totală este de 227 de milioane de euro şi este alocată prin intermediul Fondului European de Garantare Agricolă.
Sprijinul total din partea UE pentru operaţiunile întreprinse în perioada 26 mai -30 iunie, pe care România îl va primi din acest fond este de 3.745.035 euro. Cele mai multe fonduri le-a primit Spania (70.971.314 euro), urmată de Polonia (46.395.480 euro), Italia (34.624.639 euro), Olanda (27.180.632 euro), Germania (16.003.721 euro), iar cele mai puţine Estonia (1.321 euro), Irlanda (13.159 euro), Letonia (57.381 euro).
Pentru a obţine aceşti bani, statele membre trebuiau să înainteze Comisiei Europene, până la 18 iulie, notificările privind sprijinul solicitat UE.
Măsura de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor are caracter temporar.