Anul trecut a fost exploatată o cantitate de 12,76 milioane metri cubi de lemn rotund din specii precum răşinoase, fag, stejar, specii tari şi moi, dar şi 718.000 mc de coajă şi 772.000 mc de alte sortimente.

Judeţul Suceava a înregistrat cea mai mare pondere a volumului de lemn exploatat (14,9%), fiind urmat de judeţele Neamţ (7,2%), Caraş-Severin (5,5%), Bacău (4,7%) şi Maramureş (4,4%). Distribuţia volumului de lemn exploatat pe regiuni de dezvoltare a indicat o concentrare mai mare în regiunile Nord-Est (30,9% din totalul volumului de lemn exploatat) şi Centru (18,8%). Un volum mai mic de lemn a fost exploatat în regiunile Vest (13,7%), Nord-Vest (11,7%), Sud-Muntenia (10,3%), Sud-Vest Oltenia (7,1%), Sud-Est (6,7%) şi Bucureşti-Ilfov (0,8%).

Prelucrarea în cherestea a reprezentat principala destinaţie a lemnului rotund exploatat, în proporţie de 54,3%, cu 3,5 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2009.

Volumul total de buşteni utilizaţi pentru cherestea din lemnul rotund exploatat în 2010 a fost de 6,9 milioane mc. Buştenii pentru furnir au reprezentat anul trecut 306.000 mc (+115.000 mc faţă de 2009), iar cei pentru celuloză au totalizat 366.000 mc (+9.000 mc faţă de 2009). De asemenea, în construcţii s-a utilizat 689.000 mc de lemn, comparativ cu 503.000 mc în 2009, în timp ce pentru lemnul pentru foc s-au folosit 4,1 milioane mc în 2010 (3,8 milioane mc în 2009).

Cercetarea statistică este de tip exhaustiv şi a colectat date de la circa 3.000 de operatori economici cu activitate în exploatarea lemnului, în anul 2010.