În sesizare se arată că Legea Educaţiei este viciată de neconstituţionalitate în ansamblu, adoptarea ei fiind realizată cu încălcarea normelor constituţionale referitoare la procedura de legiferare prin asumarea răspunderii de către Guvern.
„Acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul îşi poate asuma răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreţionar ar semnifica transformarea acestei autorităţi în putere legiuitoare, interferând cu atribuţiile de legiferare ale Parlamentului, or acest lucru ar fi de natură să încalce în mod flagrant dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi ale art. 61 alin. (1) din Constituţie”, se arată în sesizare.
În plus, semnatarii susţin că Guvernul ignoră vădit două decizii anterioare ale  Curţii Constituţionale privind forma de adoptare a acestei legi prin angajarea răspunderii Guvernului.
„În fapt, acum ne aflăm în faţa celei de a treia tentative a Guvernului de a-şi angaja răspunderea pe Legea Educaţiei, deşi faţă de situaţiile pentru care a fost sesizată Curtea Constituţională în septembrie 2009 şi octombrie 2010 nu a intervenit vreo schimbare”, se arată în textul sesizării.