Statul român a ajuns la performanţa de a încasa TVA de două ori pentru aceeaşi tranzacţie, folosindu-se de un vid de reglementare. Companiile păgubite au doar o soluţie, instanţa.

Cine greşeşte plăteşte, ba chiar de două ori, pare să fie deviza Agenţiei de Administrare Fiscală (ANAF). Codul fiscal nu precizează, în prezent, cum trebuie corectate facturile după încheierea unei inspecţii fiscale. Din această cauză, multe firme, preponderent cele de export şi din domeniul serviciilor – transport, manipulare, închiriere de echipamente, procesarea bunurilor – au fost nevoite să plătească de două ori TVA pentru aceeaşi factură.

Cum se ajunge în această situaţie abuzivă? În cazul în care o companie este controlată de inspectorii fiscali şi aceştia constată că anumite tranzacţii au fost scutite de TVA în mod eronat, vor întocmi un raport pe baza căruia vor emite o decizie de impunere. Decizia va cuprinde diferenţele în plus de TVA pe care firma respectivă va fi obligată să le verse la bugetul de stat. Totodată, firmele vor emite facturi noi către clienţi, în care vor înscrie TVA, în loc de scutire.

Unde apare eroarea

„În cazul în care o companie corectează facturile emise iniţial eronat fără TVA, considerând că tranzacţia este scutită, şi le emite corect, adică cu TVA, din cauza legislaţiei curente se ajunge la o dublă taxare a tranzacţiei. Acest lucru se întâmplă pentru că diferenţele de plată constatate în urma unei inspecţii fiscale nu se înscriu în decontul de TVA, ci se plătesc în baza deciziei de impunere“, explică Vlad Boeriu, manager Deloitte Tax.

În concluzie, noile facturi conţin o taxă care a fost deja colectată ca urmare a deciziei de impunere emise de către inspectorii fiscali. „Astfel, compania se confruntă cu obligaţia de a plăti TVA aferentă aceleiaşi tranzacţii de două ori, o dată urmare a deciziei inspectorilor fiscali şi a doua oară pentru facturile corect emise“, precizează acesta.

Rezolvare

190-44370-33_euro_jos_51.jpgDubla taxare a aceleiaşi operaţiuni presupune încălcarea principiului neu­tralităţii fiscale în materie de TVA, care este stabilit de directivele europene.

De la 1 ianuarie 2010, cadrul legislativ va fi modificat. Conform prevederilor care se vor aplica anul viitor, pe facturile de corecţie emise ca urmare a deciziei inspectorilor fiscali se va face menţiunea că sunt „emise după control“ şi vor fi înscrise într-o rubrică separată în decontul de TVA.

Beneficiarii vor avea drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi, iar furnizorul  va evita dubla taxare a aceleiaşi tranzacţii. „În acest fel, se încearcă rezolvarea problemei, dar după ce mult timp statul a beneficiat injust de sume importante“, spune Boeriu. Noile reglementări nu rezolvă însă şi situaţia companiilor care în ultimii trei ani – de la data armonizării legislaţiei româneşti cu cea europeană – au plătit de două ori taxa pentru aceeaşi tranzacţie.

Modificările aduse Codului fiscal nu includ nicio referire la aceste cazuri. Prin urmare, firmele păgubite de stat au o singură variantă, respectiv să apeleze la justiţie, deşi dreptatea este în mod evident de partea lor, şi să se prevaleze de principiile europene în materie de TVA.

Totodată, o sesizare pe acest subiect a Comisiei Europene ar putea duce la deschiderea unei proceduri de încălcare a Tratatului de aderare a României, aşa cum s-a mai întâmplat şi în alte situaţii referitoare la taxare.

„Pentru a rectifica această situaţie, societăţile comerciale trebuie să se adreseze instanţei, deoarece legislaţia fiscală nu prevede procedura de rectificare.

Astfel, pentru o speţă evident incompatibilă cu legislaţia europeană şi principiile de TVA, societăţile sunt obligate să suporte costuri semnificative, de exemplu cu avocaţii, şi să-şi recupereze TVA cu o întârziere foarte mare, întrucât un proces poate dura ani de zile“, afirmă Boeriu.

Disputa statului cu firmele pe tema taxei pe valoarea adăugată este veche, dar a devenit mai aprigă în ultimul an, pe măsură ce nevoia de lichidităţi a crescut de ambele părţi.

În cazul în care o companie admite existenţa greşelii (de înscriere a scutirii de TVA în facturi) şi doreşte îndreptarea acesteia, este taxată de două ori.
Vlad Boeriu, manager Deloitte Tax

3,85 miliarde lei avea de returnat statul, la sfârşitul lunii noiembrie, către 10.152 de firme, conform situaţiei deconturilor de TVA publicate de ANAF