A fost promulgată legea privind ordinul de protecţie extins

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat legea care extinde ordinul de protecție pentru victimele supuse tuturor formelor de violență, indiferent de natura relației dintre victimă și agresor. Actul normativ promulgat de către șeful statului vizează crearea unui instrument juridic eficient similar cu cel utilizat pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

În acest sens, proiectul extinde aplicabilitatea ordinului de protecție pentru toate victimele care necesită protecție împotriva oricărei forme de violență, indiferent de legătura dintre victimă și agresor.

Intervenția nu se va limita doar la violența fizică, ci va acoperi și alte forme de abuz, cum ar fi hărțuirea online, apelurile telefonice repetate, urmărirea neautorizată sau fără un interes legitim a unei persoane sau supravegherea locuinței acesteia și a altor locuri.

În plus, printre măsurile care vor fi luate în cazurile de violență se va număra și monitorizarea agresorului prin intermediul unei brățări electronice.

„Actele de violenţă pentru care se poate institui ordinul de protecţie sau ordinul de protecţie provizoriu sunt:

orice lovire sau act de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice; orice act de violenţă de natură sexuală;

ameninţarea unei persoane cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;

fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim, ori de supraveghere a locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă care, prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar”, se arată în legea promulgată de Președintele României.

De asemenea, se consideră acte de violență și următoarele:

 • orice formă de hărțuire online, mesaje online care incită la ură, urmărirea online, amenințările online, divulgarea neconsensuală a informațiilor și a conținutului grafic intim, accesul ilegal la comunicații și date private și orice alt abuz al tehnologiei informației și comunicațiilor cu intenția de a umili, intimida sau reduce la tăcere victima;
 • încercarea de a determina sau de a determina efectiv o persoană, prin corupție, constrângere sau prin orice alt mijloc intimidant, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu facă declarații, să-și retragă declarațiile, să facă declarații false sau să nu prezinte probe într-o procedură penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;
 • orice alte acte de violență fizică sau psihică care pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică sau libertatea unei persoane.

Cererea de emitere a ordinului de protecție poate fi depusă în numele victimei de către procuror

violență domestică
Violenţa domestică, un fenomen des întâlnit în România, din păcate / SURSA FOTO: Dreamstime

Prin urmare, o persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică, sau libertate este amenințată de acte de violență din partea altei persoane poate solicita instanței, personal sau prin reprezentant legal, emiterea unui ordin de protecție, care poate fi valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Cererea de emitere a ordinului de protecție poate fi depusă în numele victimei de către procuror sau de către reprezentantul autorității sau structurii competente la nivelul unității administrativ-teritoriale, care are atribuții în protecția victimelor infracțiunilor. Durata măsurilor impuse prin ordinul de protecție este stabilită de către judecător, fără a putea depăși 12 luni de la data emiterii acestuia. În absența unei mențiuni privind durata măsurilor în hotărâre, acestea vor fi valabile pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii ordinului.

Prin ordinul de protecţie pot fi impuse următoarele: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună; reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia în locuinţa comună;

 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
 • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
 • obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele, componentele esenţiale şi muniţiile deţinute, documentele în care acestea sunt înscrise, precum şi autorizaţia/autorizaţiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia.

Când poate fi emis un ordin de protecție provizoriu?

În adiție, în cazurile în care există un risc iminent de comitere a unei alte forme de violență îndreptate împotriva victimei, poate fi emis un ordin de protecție provizoriu.

Prin acest ordin, se pot dispune, pentru o perioadă de cinci zile, una sau mai multe măsuri de protecție, menite să reducă riscul iminent identificat:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;
 • reintegrarea victimei și, în cazul necesar, a membrilor familiei acesteia în locuința comună;
 • impunerea agresorului unei distanțe minime față de victimă, membrii familiei acesteia, sau față de locuința, locul de muncă sau instituția de învățământ a persoanei protejate;
 • obligarea agresorului de a purta constant un dispozitiv electronic de supraveghere;
 • interzicerea oricărui tip de contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda autorităților de poliție armele, componentele esențiale și munițiile deținute, documentele care le însoțesc, precum și permisele de port-armă eliberate pe numele său, conform dispozițiilor legale.