Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 95/06.03.2019);

Legea are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, fiind transpuse mai multe directive europene în domeniu.

Ea a fost adoptată pe 5 iunie de Camera Deputaţilor şi prevede că, până la 30 iunie 2022, vor fi elaborate hărţile strategice de zgomot, iar până la 18 iulie 2023 vor fi realizate planurile de acţiune destinate gestionării zgomotului şi efectelor acestuia.

Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PL-x 24/01.02.2017);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (PL-x 121/13.03.2019);

Decret pentru promulgarea Legii privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară (PL-x 143/20.03.2019);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 454/11.09.2018).