Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 7 iulie, un Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (PL-x 306/01.07.2019). Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective şi de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii europene ori pe cale internaţională, precum şi indicaţiilor geografice. Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

Un alt decret semnat de Iohannis se referă la promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenței şi a altor acte normative (PL-x 721/28.11.2018).

Potrivit legii, „valoarea-prag (cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă) este de 50.000 de lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat”, conform unei modificări a proiectului de act normative

În expunerea de motive se afirmă că „elaborarea actului normativ a avut în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în insolvenţă, cu respectarea şanselor de redresare a acestora, evitarea folosirii în mod abuziv a procedurilor insolvenţei pentru a nu afecta mediul concurenţial, eficientizarea procedurilor de insolvenţă şi îmbunătăţirea climatului de afaceri prin redresarea afacerilor viabile şi recuperarea mai rapidă a creanţelor”.

Potrivit OUG pentru modificarea unor acte normative în domeniul insolvenţei, în prezent, se află în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie, peste 6.000 de societăţi cu circa 64.000 de salariaţi.