Vagoanele de pasageri în inventar, la 31 decembrie 2017 însumau 3.894 unităţi, din care 3.817 vagoane de cale normală (98%) şi 77 vagoane de cale îngustă (2%). Vagoanele de cale normală cuprindeau în principal 3.340 vagoane de clasă şi remorci de automotoare. Din totalul de vagoane de pasageri înmatriculate, 1.921 aveau depăşită durata normată de amortizare, respectiv 49,3%. 

INS mai semnalează că la sfârşitul anului 2017, comparativ cu anul 2016, a fost înregistrată o scădere cu 4,5% a numărului de vagoane de marfă. Acestea însumau 30.808 unităţi de cale normală (95,6%) şi 1.426 vagoane cu destinaţie specială de cale normală (4,4%). Vagoanele de marfă de cale normală cuprindeau în principal 12.148 vagoane descoperite (39,4%) şi 5.175 vagoane cisternă pentru produse petroliere şi pentru alte lichide (16,8%). Dintre vagoanele de marfă, 22.793, respectiv 70,7%, aveau durata normată de amortizare depăşită. 

Conform Agerpres, locomotivele în inventar, la 31 decembrie 2017, însumau un număr de 1.769. Dintre acestea un număr de 1.708, 
respectiv 96,6% erau locomotive pentru activitatea de bază, locomotivele Diesel de orice fel reprezentând 58%. Comparativ cu anul 2016, chiar dacă numărul de locomotive a rămas acelaşi, puterea de tracţiune a locomotivelor electrice a crescut cu 8.160 CP prin modernizarea a patru locomotive. Un procent de 63,5% din locomotive aveau durata normată de amortizare depăşită, mai menţionează INS.