În cei 17 ani de când a preluat distribuția de apă în Capitală, Apa Nova București a investit masiv în proiecte menite să ne apropie de marile orașe europene. Într-un dialog cu revista Capital, Irina Munteanu, Chief Financial Officer al companiei, vorbește, printre altele, despre planurile pe termen mediu și lung, despre extinderi și modernizări, cu efect direct asupra modului de viață al cetățenilor.

Capital: Cum definiți, pe scurt, cele mai importante realizări ale companiei din ultimii 17 ani?
Irina Mun­teanu:
Apa Nova Bucu­rești (ANB), parte a Grupului Veolia, lider mondial în gestionarea optimizată a resurselor (apă, energie, deşeuri), a câștigat în anul 2000, prin licitație internațională, concesiunea pe 25 de ani a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din București, licitație organizată de Primăria Municipiului București, cu sprijinul Băncii Mondiale. Vorbim de un contract unic în România, a cărui derulare este monitorizată printr-un mecanism transparent, care ne obligă să îndeplinim standarde de performanță foarte bine definite. Peste 400 milioane de euro au fost investiți în cei 17 ani de concesiune, investiţiile fiind realizate exclusiv din fonduri proprii. Un astfel de caz a fost reabilitarea Casetei de Ape Uzate. Caseta este principalul colector de canalizare al Bucureştiului, cu o lungime fizică de 17,3 km,  amplasată sub albia regularizată a râului Dâmboviţa pe o porţiune de 7,5 km între acumularea Lacul Morii și podul Vitan. De menționat și că am proiectat şi executat canalul de legătură dintre Casetă şi râul Dâmboviţa în zona Staţiei de Epurare Glina. Dar nu ne oprim aici. Un alt proiect, care vine ca răspuns la o nevoie locală, este programul pilot „A doua țeavă“, prin care s-au înlocuit reţelele interioare de apă din apartamentele bucureştenilor cu o vechime mai mare de 40 de ani. Este un proiect demarat în 2016 şi pentru care până în prezent am alocat aproximativ 800.000 euro. Menționăm că ANB nu este responsabilă de starea reţelelor decât până la limita de proprietate.

Capital: Așadar, în cei 17 ani de concesiune, sistemul a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform cerințelor con­tractuale.
Irina Munteanu:
Într-adevăr. Și conform cu cele mai bune practici industriale în domeniu. Am adus îmbunătățiri continue procesului și instalațiilor de producție, am modernizat instalațiile de pompare, am reabilitat, modernizat și extins rețelele de alimentare cu apă şi de canalizare, am finalizat programul de înlocuire a branșamentelor de plumb, am continuat programele de investiții “Bucur“ (extinderi de rețele). Datorită acestor investiții, cu proiecte ample, calitatea apei respectă astăzi 100% standardele europene (am pornit de la 70% în anul 2000), cu o continuitate a serviciului 24 din 24 de ore, în timp ce energia electrică consumată a scăzut cu mai mult de 70% în comparație cu primul an de concesiune (Apa Nova este cel mai mare producător de energie verde din zona București-Ilfov).

Capital: Enumerați câteva proiecte dezvoltate anul trecut.
Irina Munteanu:
În anul 2017 am investit mai mult de 130 milioane de lei, iar în cei 17 ani de concesiune, valoarea totală a investiţiilor realizate de societatea noastră este de aproximativ  1.900 milioane de lei. În octombrie 2017, am inaugurat noul centru de relații cu clienții, dezvoltat după conceptul „one stop-shop“. Infrastructura de aici face posibilă reducerea la jumătate a timpilor de aşteptare şi de răspuns la solicitări. De exemplu, oferă posibilitatea reducerii timpului de intervenţie al echipelor tehnice de la 24 la 6 ore (de la vizita clientului) şi a timpului de încheiere a contractelor de la trei zile la 30 de minute, dacă documentaţia este completă. De asemenea, timpul de prelevare a probelor de apă din alte surse, pentru analiza calităţii, se reduce cu 24 de ore. Iar toate aceste lucruri sunt posibile datorită digitalizării. În context, pentru 2018, ne-am propus să trecem în faza digitalizării complete cu ajutorul unei noi aplicaţii browser, care se află în faza de testare. Anul 2017 a fost și anul în care a fost completat sistemul automatizat pentru suport decizional, compus dintr-o serie de aplicații software, interconectate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a infrastructurii generale. Acest sistem are rolul de a facilita monitorizarea și analiza parametrilor funcționali din sistemele de alimentare cu apă și canalizare, controlul echipamentelor, precum și auto-managementul echipelor operaționale. Practic, funcționarea întregului sistem de alimentare cu apă este monitorizată în timp real dintr-un centru de comandă în care sunt colectate, prin sistemul SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), date relevante din teren (presiuni, debite, indicatori privind calitatea apei).

Capital: Ce vă propuneți pentru următorii ani, ca parte a strategiei de dezvoltare?
Irina Munteanu:
În primul rând, ne dorim să menţinem la acelaşi nivel standardele de calitate pentru serviciile pe care le oferim în Bucureşti şi care reflectă caracteristicile serviciilor publice într-o viziune europeană: transparență, universalitate, tratament egal, si­gu­ranță publică și securitatea serviciului, adaptabilitate și ma­na­gement pe termen lung. Vom face constant investiţii pentru realizarea obiectivelor prioritare. Astfel, pentru următorii trei ani, sumele alocate investiţiilor se ridică la 294 milioane de lei, finanţate din fondurile proprii ale companiei. De reţinut şi faptul că Apa Nova nu poate accesa fonduri europene deoarece legea nu permite acest lucru. Investițiile se vor concentra pe extinderea şi înlocuirea reţelelor de apă şi de canalizare, reabilitarea marilor colectoare cu risc mare de prăbuşire, reabilitarea fântânilor, înlocuirea contoarelor clasice cu cele de tip „inteligent“ (smart-metering), care permit citirea de la distanţă și protecţia mediului.

Capital: Ce ne puteți spune despre contractul de concesiune, prin prisma parteneriatului cu clienții?
Irina Munteanu:
Contractul de concesiune include un mecanism care impune ca tarifele să fie calculate în funcție de evoluția costurilor și a taxelor. Acest mecanism nu permite operatorului să aibă putere de decizie în stabilirea tarifelor. Astfel, am ajuns la performanța ca în Capitală să avem un sistem extrem de eficient la unul dintre cele mai mici prețuri pentru clienți.
Vorbim, așadar, despre un con­tract orientat către client, în care Apa Nova București trebuie să realizeze investițiile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea celor 24 de „Nivele de Performanță“ impuse prin Contractul de Concesiune. La fel ca în 2016, și in anul 2017 am depășit obiectivele impuse prin contract. Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă a atins valoarea de 76,23%, obiectivul prevăzut pentru 2017 fiind de 67%. De asemenea, gradul de satisfacție al clienților a ajuns în 2017 la 86% (de la 82% în anul 2016, 76% în anul 2010 și 46% în 2002). Totodată, Apa Nova Ploieşti, o altă companie Veolia România, se situează pe primul loc în ţară, oferind cel mai mic tarif pentru serviciile de distribuţie apă potabilă şi servicii de preluare ape uzate.

Capital: Cum a evoluat numărul de salariați în ultimii cinci ani și cum impactează evoluția acestora calitatea serviciilor ANB?
Irina Munteanu:
În prezent, echipa noastră are 1.850 de sa­la­riați, față de 2.123 la sfârșitul anului 2012. Așa cum ne arată cifrele, calitatea serviciilor oferite a crescut constant în ultimii ani și, astfel, vorbim de o echipă cu o rată de eficiență și performanță ridicată. Deoarece ne dorim să menținem această tendință ascendentă, Apa Nova București a decis să ia toate măsurile necesare pentru ca salariile nete ale angajaților companiei să nu fie afectate ca urmare a noilor modificări aduse Codului Fiscal. Este o măsură despre care suntem convinși că va influența în mod pozitiv evoluția companiei noastre și evoluția salariaților.

Capital: Caracterizați relația cu Primăria Capitalei prin prisma investițiilor realizate.
Irina Munteanu:
Apa Nova București colaborează eficient cu Primăria pentru proiecte mari de infrastructură, unde Municipalitatea accesează fonduri europene. Așa cum precizam anterior, conform legii, societatea noastră nu poate accesa direct aceste fonduri. Un astfel de caz a fost sprijinul pe care Apa Nova l-a oferit Primăriei pentru a putea accesa fonduri europene necesare finalizării staţiei de Epurare Glina-Faza I. Documentaţia de accesare a acestor sume a fost realizată cu ajutorul specialiştilor noștri. Eram singura capitală europeană, în afara Belgradului, care nu dispuneam de o staţie de epurare a apelor uzate. De asemenea, suntem mereu preocupați să informăm Municipalitatea despre oportunitățile de dezvoltare și modernizare de care ar putea beneficia bucureştenii: Apa Nova elaborează la ora actuală Masterplanul serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru zona Metropolitană Bucureşti.