O analiză făcută de Ionuț Dumitru asupra surselor care au generat creșterea economică de 1,6% din semestrul întâi al anului în curs demonstrează că avem încă o economie foarte vulnerabilă. Cea mai mare contribuție a avut-o creșterea stocurilor, ori acest lucru nu poate continua la infinit. Exporturile nete au contribuit la rândul lor cu 0,4%, în timp ce investițiile directe au avut, consumul public și cel privat au avut o contribuție negativă. În perioada 2009, 2010 și jumătate din 2011 se constată o scădere a investițiilor publice de durată cu 60%.

Cele două deficite gemene, comercial și de cont curent, plasate printre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, generate aproape în totalitate de deficitul bugetar, arată clar că avem nevoie și de finanțare externă. „În contextul în care spațiul de îndatorare al sectorului privat nu există, avem nevoie de absorbție de fonduri europene și chiar politici publice de stimulare a economisirii pe termen lung”, spune Dumitru. Acesta nu se referă la depozite bancare, ci la planuri de economii pe termen lung, gen pensii private, asigurări de viață, etc.

O altă sursă de finanțare post acorduri FMI și CE ar putea fi dată de îmbunătăţirea colectării banilor publici, cu atât mai mult cu cât, nivelul taxelor și impozitelor din România “au un nivel relativ mic, dar sunt dezechilibrate”. Astfel, Ionuț Dumitru arată că Bulgaria, prin reducerea cotei unice, chiar la un nivel mai mic decât la noi şi cu un TVA de numai 20% are încasări mai mari decât România, tocmai pentru că a reuşit în acest fel să reducă parte din evaziunea fiscală.

Cheltuielile bugetare nu s-au ajustat

Analiza făcută de Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, arată că în 2011, consumul privat s-a ajustat în termeni reali cu 15%, iar cel bugetar cu 10%. Pe lângă faptul că avem o reducere a cheltuielile bugetare făcută cu întârziere, analiza ajustărilor efectuate de guvern se arată că, ajustarea a fost efectuată în special la nivelul salariilor și la nivelul social și al pensiilor. “Raportat la nivelul veniturilor, cheltuielile curente de funcționare a aparatului de stat au rămas la același nivel, ca procent din încasări”, a spus Dumitru.