Contractul cadru a fost atribuit pentru patru ani în urma unei licitaţii deschise, anunţul fiind publicat vineri pe SEAP.

Potrivit acestuia, Administraţia prezidenţială va cumpăra bilete de avion la o valoare totală de 2.333.333,33 lei fără TVA.

În urma licitaţiei, contractul cadru a fost atribuit următoarelor firme: Danco Pro Communication SRL, Weco Tmc SRL, Olimpic International Turism SRL, Travel Time D&R SRL, Eximtur SRL, Accent Travel & Events SRL, Expert Multiservices Impex SRL, Hobby Tour SRL, World Tourism & Tours SRL şi Paravion Tour.

Conform anunţului, atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau străinătate a personalului sau delegaţiilor autorităţii contractante. În etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului –cadru, elementul principal al propunerii financiare îl reprezintă preţul cel mai scăzut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinaţiilor solicitate (calculat ca suma: preţ bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ) în condiţiile respectării cerinţelor specifice de rută directă/indirectă, în următoarea ordine de prioritate: 1. rută directă; 2. rută indirectă. Propunerea financiară va fi exprimată în euro, iar plata se va realiza de către autoritatea contractantă în echivalent RON, la cursul mediu afişat de BNR din data emiterii fiecărui bilet de avion. 

Pe durata întregului acord cadru, de 48 de luni, se estimează achiziţionarea unui număr minim de un bilet şi maxim de 2.500 de bilete. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru pentru servicii de transport aerian de călători în ţară şi străinătate se estimează achiziţionarea unui număr minim de un bilet şi maxim de 10 bilete.

SURSA: News.ro