Actul normativ vizează trei domenii: finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, organizarea şi coordonarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor la nivel central şi regional/local, formarea resurselor umane implicate în activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor.

Prevenirea îmbolnăvirilor în rândul populaţiei

„Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România sunt responsabilitatea statului român şi de ele beneficiază cetăţenii români, indiferent de statutul lor de asigurat.

Aceste activităţi reprezintă un ansamblu de acţiuni intersectoriale şi coordonate, asigurate de către Guvern şi instituţiile abilitate, împreună cu cetăţenii, familia, societatea în ansamblul ei, pentru creşterea speranţei de viaţă, reducerea deceselor evitabile, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii”, conform legii.

Un program multianual, care cuprinde subprograme anuale

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii elaborează acest program pentru o perioadă de 4 ani, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului”, este scris în text.

Serviciile şi activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt garantate de stat şi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru activităţi preventive în sprijinul comunităţilor locale, bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, al Ministerului Tineretului şi Sportului, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru activităţi preventive referitoare la alimente şi nutriţie, precum şi bugetele locale şi alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, conform legislaţiei în vigoare.

Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt organizate şi coordonate de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, care va promova sănătatea şi educaţia pentru sănătate, va analiza, monitoriza şi evalua riscurile pentru sănătate, va reduce impactul factorilor de risc în populaţia generală şi în grupurile vulnerabile, va acţiona pentru prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase, pentru prevenirea şi depistarea precoce a bolilor cronice, va avea activităţi de comunicare şi analiză a politicilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor, activităţi integrative şi multisectoriale, referitoare la politici de prevenţie specifice şi activităţi de cercetare.

Acţiunea de prevenire şi combatere a bolilor

Conform prevederilor, acţiunea de prevenire şi combatere a bolilor infectocontagioase se va face prin achiziţia de vaccinuri, conform necesităţilor obiective ale României, ţinând cont de recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin asigurarea distribuţiei vaccinurilor pe întreg teritoriul României, desfăşurarea campaniilor de promovare şi informare a populaţiei generale privind vaccinarea, finanţarea campaniilor de vaccinare, precum şi prin finanţarea activităţii de supraveghere epidemiologică pe întreg teritoriul României.

În ultimul rând, activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se implementează de către echipe multidisciplinare alcătuite din absolvenţi ai facultăţilor cu profil de sănătate, psihologie, asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, servicii şi politici de sănătate publică, precum şi alte domenii.

Sursă foto: INQUAM