"InvestRomania îşi propune pentru următoarele luni mai multe obiective operaţionale tangibile. Dintre acestea menţionăm: finalizarea website-ului InvestRomania ca faţă a României către investitorii străini; lansarea proiectului 'Luna şi Industria' prin care dorim să atragem toată atenţia investitorilor străini şi a firmelor exportatoare asupra industriilor prioritare de anul acesta: IT&BS, Automative, Aeronautic, Bioeconomie, Agricultură, Industrii Creative. Toate evenimentele din cadrul acestui proiect vor avea loc în parteneriat cu asociaţii sau cu alte organizaţii ce activează în domeniile respective", se arată într-un comunicat al ministerului de resort, în care divizia InvestRomânia face bilanţul celor două luni de la preluarea mandatului de către secretarul de stat Manuel Costescu. 

Potrivit sursei citate, echipa InvestRomania a participat în această perioadă, în calitate de organizator sau invitat, la 27 de întâlniri bilaterale în Bucureşti şi în teritoriu cu investitori străini din Austria, China, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Japonia, Italia, Olanda, Spania, SUA, Turcia, Ungaria, din mai multe sectoare, inclusiv IT, servicii, construcţii de maşini, aeronautic, agricultură, prelucrare a lemnului, logistic, etc. 

De asemenea, bilanţul echipei InvestRomania arată participarea la 42 de conferinţe şi alte evenimente oficiale pentru promovarea României ca destinaţie de business, fiind încheiate şi o serie de parteneriate de lucru şi dezvoltare cu organizaţii cheie 
precum camere de comerţ bilaterale, asociaţii patronale sau instituţii financiare internaţionale. 

"Aceste parteneriate au în vedere o mai bună coordonare a promovării României, a diferitelor regiuni, sectoare, activităţi sectoriale, centre de excelenţă, campioni locali, bune practici, etc. vis-ŕ-vis de investitorii străini potenţiali şi existenţi. Pe de altă parte, avem în vedere creşterea capacităţii de promovare a regiunilor şi sectoarelor, prin transferul de bune practici în cadrul reţelei de parteneri", precizează Ministerul Economiei. 

Nu în ultimul rând, au fost realizate schimburi de experienţă cu reprezentanţi/colaboratori locali ai unor agenţii specializate în atragerea de investiţii străine din ţări precum Franţa, Suedia, Olanda, Marea Britanie, Ungaria, Cehia, Statele Unite ale Americii, Turcia, Austria, Germania şi Spania pentru a înţelege mai bine organizarea acestor reţele la nivel local şi internaţional şi a putea aplica în Agenţia BusinessRomania practicile bune, cu rezultate în atragerea capitalului străin, precum şi în ce priveşte serviciile oferite investitorilor străini. De asemenea, aceste schimburi de experienţă au relevat modalităţi mai bune de evaluare a performanţei echipei BusinessRomania şi posibilităţi de îmbunătăţire a acestor performanţe. 

AGERPRES